VECOM yêu cầu một số hội viên báo cáo về tình hình hoạt động và thay đổi địa chỉ kinh doanh

Ngày đăng: 09/01/2021 16:21:08

VECOM khuyến khích các hội viên quan tâm góp ý dự thảo Nghị định mới thông qua website của Hiệp hội hoặc trực tiếp tại website của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin http://www.vecita.gov.vn

Với mong muốn Nghị định mới tạo cơ sở pháp lý thuận lợi nhất cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp hội viên, đồng thời hạn chế các hành vi không lành mạnh gây ảnh hưởng xấu tới thương mại điện tử và uy tín của Hiệp hội, ngày 08/08/2012, Hiệp hội đã gửi Công văn số 13/VECOM-VP theo đường bưu điện tới một số hội viên yêu cầu báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trước ngày 15/08/2012. Địa chỉ gửi Công văn là địa chỉ các hội viên thông báo với Hiệp hội khi gia nhập.

Tới ngày 17/8/2012 có một số công văn không có người nhận nên bưu điện đã chuyển trả lại Văn phòng VECOM. Văn phòng VECOM cũng cố gắng liên hệ với một số hội viên qua email và điện thoại đã đăng ký với Hiệp hội nhưng không liên lạc được. Danh sách cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần TMĐT Hòa Phú

2. Công ty Cổ phần Giáo dục 360

3. Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại điện tử Tâm Việt

4. Công ty Cổ phần VAPHUCO

5.Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Công Nghệ Số SOP

6. Công ty TNHH Phát triển Phong Du

7. Công ty Cổ phần Giải pháp Làm Giàu Tại Nhà

8. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển quốc tế AIC

Văn phòng Hiệp hội yêu cầu các đơn vị trên nhanh chóng có văn bản báo cáo, đồng thời thông báo những thay đổi về địa chỉ kinh doanh trước ngày 30/08/2012.

Viết bình luận của bạn