VECOM và IDEA có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Ngày đăng: 02/06/2022 14:40:05

Nhằm nắm bắt tình chung về thực trạng TMĐT của các tỉnh Tây Nguyên và đề xuất một số hoạt động phối hợp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng TMĐT trong kinh doanh của địa phương. 

Ngày 02/6/2022, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk.

Nhìn chung hoạt động phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh trong các năm qua đạt được nhiều kết quả. Trên địa bàn có 185 website TMĐT bán hàng giúp cho việc mua bán hàng hóa được dễ dàng thuận tiện. 

Để thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ phát triển TMĐT nói riêng và thúc đẩy phát triển TMĐT bền vững ở Việt Nam nói chung. VECOM và IDEA mong muốn sẽ hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong giai đoạn phát triển thương mại điện tử bền vững năm 2021 - 2025.

Viết bình luận của bạn