Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông đón tiếp VECOM và IDEA

Ngày đăng: 03/06/2022 15:00:00

Ngày 03/6/2022, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. 

Nhằm mục đích thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi TMĐT trong doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thông trong tỉnh Đắk Nông. Xây dựng thị trường TMĐT lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa thông qua ứng dụng TMĐT. 

Với tỉnh Đắk Nông, đa phần doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và do nguồn nhân lực về CNTT, Marketing, TMĐT... còn thiếu và yếu nên các doanh nghiệp ít ứng dụng TMĐT trong kinh doanh còn chưa nhiều, chủ yếu hoạt động theo hình thức trực tiếp. 

VECOM và IDEA mong muốn sẽ hỗ trợ tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong giai đoạn phát triển thương mại điện tử bền vững năm 2021 - 2025.

Viết bình luận của bạn