VECOM phối hợp với các Sở Công Thương triển khai chương trình Chỉ số Thương mại điện tử 2012

Ngày đăng: 09/01/2021 16:20:00

Chỉ số Thương mại điện tử giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá nhanh chóng và tin cậy mức độ ứng dụng thương mại điện tử theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ tiêu.

Thông qua Chỉ số Thương mại điện tử, các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Trung ương và địa phương có thể bổ sung, điều chỉnh các chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn sự phát triển thương mại điện tử tại mỗi địa phương cũng như trên cả nước.

Ngày 24/07/2012, Hiệp hội đã gửi công văn số 11/VECOM-VP tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương về việc Phối hợp triển khai Chương trình Chỉ số Thương mại điện tử 2012.

VECOM rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Sở bằng cách giới thiệu Chương trình này tới các doanh nghiệp tại địa phương, vận động các doanh nghiệp tham gia trả lời Phiếu khảo sát. Thông tin về Chương trình và Phiếu khảo sát được đăng tải trên website http://ebi.vecom.vn.

Thông tin liên hệ:

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)

Phòng 702, Tòa nhà HKC, 285 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Email: office@vecom.vn

Điện thoại : 844 – 6278 4479

Viết bình luận của bạn