VECOM mời tham gia khảo sát thực trạng đào tạo TMĐT năm 2022

Ngày đăng: 30-3-2022

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Trường Đại học!

Đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc và toàn diện tới toàn bộ kinh tế xã hội nhưng cũng góp phần tạo ra làn sóng thứ hai cho thương mại điện tử (Báo cáo Làn sóng thứ hai của TMĐT tại Link). VECOM và nhiều tổ chức có uy tín đều nhận định thương mại điện tử nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn năm năm 2021 – 2025. Tuy nhiên, sự phát triển này phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhân lực. 

Để nắm bắt hiện trạng đào tạo chính quy trong lĩnh vực thương mại điện tử, VECOM triển khai xây dựng Báo cáo Tình hình đào tạo Thương mại điện tử tại các Trường Đại học năm 2022 (Tham khảo Báo cáo năm 2008 tại Link). Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) kính đề nghị quý Trường cung cấp thông tin về hoạt động đào tạo liên quan tới thương mại điện tử tại quý Trường.

Sau khi tập hợp thông tin từ các trường, VECOM sẽ xây dựng “Báo cáo Tình hình đào tạo Thương mại điện tử tại các trường đại học năm 2022”. Báo cáo sẽ đề xuất những giải pháp để thúc đẩy hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thương mại điện tử. 

Mẫu khảo sát trực tuyến tại link.

Mọi thông tin chi tiết: Văn phòng VECOM, Tel: (84-4) 625 98271, Email: office@vecom.vn

Rất mong sự hợp tác của Quý trường! 

Trân trọng./.

 Tags: dao taotieu diemvecom
Viết bình luận của bạn