VECOM chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Ngày đăng: 23/12/2020 14:12:00

Trước nguy cơ số lượng động vật hoang giã tại Việt Nam và trên thế giới ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng, Tiếp tục hưởng ứng ngày Động vật Hoang dã Thế giới do Đại hội Đồng liên hợp quốc thông qua Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã (CITES), VECOM đứng trên vai trò của một cơ quan TMĐT tại Việt Nam, trong năm 2017 này, VECOM tiếp tục hợp tác cùng Tổ chức Quốc tế Traffic bảo trợ truyền thông, phổ biến về việc bảo vệ động vật hoang dã.

 

 

Việc này hằm hỗ trợ và thúc đẩy trách nhiệm xã hội cùng sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán trái phép và giảm thiểu việc tiêu thụ động, thực vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh mối liên kết giữa đạo đức kinh doanh, giá trị của thương hiệu và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Thể hiện vai trò lãnh đạo tiên phong của VECOM trong nỗ lực giải quyết nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã tại Việt Nam thông qua cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử, giám sát những hành vi trao đổi mua bán trái phép động, thực vật hoang dã và thay đổi hành vi của những người sử dụng các website thương mại điện tử.

VECOM kêu gọi toàn thể hội viên, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đang sử dụng thông tin thương mại điên tử hãy chia sẻ, kêu gọi và thông báo các hành vi tiêu thụ, sử dụng, buôn bán trái phép động vật hoang dã để bảo vệ nền sinh thái chung của nhân loại.

VECOM

Viết bình luận của bạn