Tọa đàm “Doanh nghiệp tin cậy vì Người tiêu dùng” trong lĩnh vực thương mại điện tử

Ngày đăng: 2015-03-31

Cùng với sự phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước, các hoạt động mua bán trên mạng Internet diễn ra sôi nổi đặt ra những vấn đề quản lý mới cho các cơ quan quản lý và các hiệp hội hữu quan nhằm tạo ra sự tin tưởng trong mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, VECOM và VINASTAS cho rằng để bảo vệ người tiêu dùng, bên cạnh việc tuyên truyền hướng dẫn người tiêu dùng cần có thêm một công cụ và một bộ tiêu chí đánh giá hữu hiệu, làm chức năng cầu nối giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, qua đó giúp cho người tiêu dùng định vị được rõ ràng đâu là doanh nghiệp thương mại điện tử đáng tin cậy để có thể mua hàng hóa, dịch vụ và sử dụng một cách an toàn với giá cả hợp lý, được hưởng các dịch vụ sau bán hàng một cách chu đáo, tận tụy theo luật định.

Ông Phạm Bá Cứu – Ủy viên Ban chấp hành VINASTAS

Ông Phạm Bá Cứu – Ủy viên Ban chấp hành VINASTAS trình bày bốn tiêu chí cơ bản mà các doanh nghiệp muốn được công nhận là doanh nghiệp tin cậy cần có: Chính sách kinh doanh của doanh nghiệp hướng tới sự thỏa mãn khách hàng, người tiêu dùng; Các yêu cầu về thông tin đầy đủ, chính xác cho khách hàng, người tiêu dùng; Thực hiện việc kinh doanh và hệ thống đảm bảo chất lượng kinh doanh; Nhân sự phải được đào tạo và được thể hiện trong thực tế.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn đại diện Cục TMĐT và CNTT

Doanh nghiệp thương mại điện tử được công nhận “Doanh nghiêp tin cậy vì người tiêu dung” trong thương mại điện tử cần phải tuân thủ đúng Nghị định 52/NĐ-CP, thông tư 47 và đặc biệt là phải đáp ứng đủ 36 tiêu chí của bộ gắn nhãn tín nhiệm Safeweb. Đó là khẳng định của đại diện Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

Toàn cảnh Tọa đàm: “Doanh nghiệp tin cậy vì Người tiêu dùng” trong TMĐT

Kết thúc tọa đàm, lãnh đạo VECOM và VINASTAS cũng đã thống nhất cần có một bộ tiêu chí đánh giá doanh nghiệp tin cậy phù hợp với lĩnh vực thương mại điện tử. Bản thỏa thuận tiêu chí này sẽ sớm được áp dụng để nâng cao chất lượng đánh giá doanh nghiệp.