Tổ chức Traffic International tại Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với VECOM

Ngày đăng: 2016-04-21

Ngày 01 tháng 04 năm 2016 tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Tổ chức Traffic International tại Việt Nam đã ký Thỏa thuận Hợp tác, các hoạt động này gắn liền với trách nhiệm xã hội: “Giảm thiểu nhu cầu sử dụng sừng tê giác thông qua thay đổi hành vi”.

Mục tiêu hợp tác giữa các bên là hỗ trợ, thúc đẩy trách nhiệm xã hội và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán trái phép và giảm thiểu việc tiêu thụ động, thực vật hoang dã, đồng thời nhấn mạnh mối liên kết giữa đạo đức kinh doanh, giá trị của thương hiệu và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Qua hoạt động này, VECOM cũng thể hiện vai trò lãnh đạo tiên phong trong nỗ lực giải quyết nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã tại Việt Nam thông qua cộng đồng doanh nghiệp thương mại điện tử.

 

 

Theo Thỏa thuận, VECOM sẽ hỗ trợ tổ chức Traffic tuyên truyền và đưa thông tin của dự án: “Giảm thiểu nhu cầu sử dụng sừng tê giác thông qua thay đổi hành vi” bằng việc lồng ghép tin tức, hoạt động của dự án vào bản tin điện tử của VECOM, trên site www.vecom.vn. Năm 2016, VECOM tổ chức cuộc thi SEO – SEO Award 2016, Ban Tổ chức đã quyết định chọn từ khóa – sừng tê giác là từ khóa chính. Đây là hoạt động đầu tiên trong nhiều hoạt động của thỏa thuận hợp tác giữa hai bên với mong muốn thay đổi nhận thức của nhóm đối tượng người sử dụng sừng tê giác theo cảm tính (doanh nhân có địa vị xã hội, thành đạt, tuổi trung niên từ 35-55 tuổi, ưa thích các sản phẩm quý, hiếm, đắt) ngừng việc sử dụng sừng tê giác và động thực vật hoang dã.

Toàn văn thỏa thuận

VECOM

Viết bình luận của bạn