Thương mại điện tử toàn cầu tăng gần 19% trong năm 2011

Ngày đăng: 09/01/2021 16:04:22

Theo báo cáo, doanh thu đạt 680 tỷ USD  (482.509 tỷ EURO) trên khắp thế giới, tăng 18,9% so với năm 2010. Riêng tại Hoa Kỳ, bán hàng trực tuyến sẽ tăng trưởng 13,2% với 187 tỷ USD. JP Morgan cũng chỉ ra rằng các con số cho năm 2013 sẽ là 963 tỷ USD.

Mặc dù vậy sự tăng trưởng này trong thương mại điện tử, vẫn còn một khoảng cách nhất định giữa TMĐT và quảng cáo trực tuyến. Báo cáo Kahn cho biết trong năm 2009 thương mại điện tử chỉ chiếm 3,9% tổng doanh thu tại Mỹ, thì quảng cáo trực tuyến đã đạt 13,7% của tất cả các khoản đầu tư quảng cáo.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng đề cập đến các xu hướng khác, giống như là Amazon sẽ tiếp tục phát triển thị phần điện thoại di động dựa trên thương mại, điều này sẽ làm giảm bớt các doanh nghiệp truyền thống nhỏ, hoặc là một trong những tiềm năng của thương mại điện tử sẽ có thuế điện tử khi mua hàng trực tuyến.

Viết bình luận của bạn