Thư mời tham dự Hội thảo Nâng cao nhận thức về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Ngày đăng: 29/02/2024 09:24:37

Thương mại điện tử và kinh tế số Việt Nam hiện đang phát triển nhanh chóng và có sự ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, hóa đơn điện tử được coi là giải pháp góp phần thay đổi phương thức điều hành, quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế cũng như của người dân, doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng, tích hợp, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu trọng yếu quốc gia, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế số, xã hội số. Nằm trong định hướng ưu tiên phát triển kinh tế số, xã hội số, từ tháng 7 năm 2022, hóa đơn điện tử trở thành nội dung bắt buộc đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Nhằm giải đáp các vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong thực hiện các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hóa đơn điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo về “Nâng cao nhận thức về hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp”

- Thời gian: 8h30 – 12h00, Ngày 07 tháng 11 năm 2023;
- Địa điểm: Khách sạn Pullman Sài Gòn, 148 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt - Tiếng Anh (có phiên dịch).

Bên cạnh các chuyên gia Việt Nam, Hội thảo sẽ có sự góp mặt của chuyên gia đến từ Úc, Nhật, ASEAN để chia sẻ các thông tin chính sách về hóa đơn điện tử, kinh nghiệm trong triển khai hóa đơn điện tử ở các nước; các lợi ích, cơ hội và thách thức trong ứng dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp; từ đó đưa ra khuyến nghị cho Việt Nam và doanh nghiệp.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương kính mời quý Đơn vị tới tham dự Hội thảo, các phương thức đăng ký như sau:
1) Phương thức 1: Đăng ký thông qua đường link của Hội thảo:

https://forms.gle/osURy7qNNZgkmcNR9;
2) Phương thức 2: Đăng ký thông qua email của anh Lê Thế Phúc; địa chỉ
email: phuclt@moit.gov.vn.