[Thư mời]: Ngày hội sáng tạo Hive by Income - Các cơ hội tài chính trong hệ sinh thái kỹ thuật số

Ngày đăng: 07/03/2022 10:30:00

[Thư mời]: Ngày hội sáng tạo Hive by Income - Các cơ hội tài chính trong hệ sinh thái kỹ thuật số

Hướng về tương lai, cuộc sống ngày càng được hỗ trợ mạnh mẽ từ hệ sinh thái kỹ thuật số. Những hệ sinh thái kỹ thuật số này được thiết kế để đáp ứng từng hoạt động trong đời sống của con người. Bạn có tin rằng, hệ sinh thái của hầu hết mọi lĩnh thực có thể chuyển đổi sang dịch vụ tài chính? Chúng ta đã chứng kiến các thương hiệu dẫn đầu thị trường chuyển đổi thành công như: Apple với sự phát triển của Applepay, Grab với Grabpay và Shopee với Shopeepay. 

Hãy đồng hành cùng sự kiện của chúng tôi để tìm hiểu về những giải pháp giúp gia tăng sự tương tác với khách hàng, những ưu điểm có thể áp dụng để xây dựng hệ thống dữ liệu, và cách giữ khách hàng từ những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo. Hãy cùng lắng nghe những câu chuyện thực tế về các giải pháp đưa sản phẩm bảo hiểm, tài chính vi mô vào hệ thống nhằm giúp tăng tính tương tác với khách hàng, cũng như phát triển doanh thu của công ty.

Chi tiết sự kiện:
•    Ngày tổ chức: Thứ sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022
•    Thời gian: 9:00 - 11:00AM, giờ Việt Nam (GMT + 7)
•    Đăng ký tham dự ngay hôm nay! (Liên kết đến trang đăng ký hội thảo trực tuyến)

Sự kiện chỉ dành cho 100 suất tham gia trực tuyến. Hãy đăng ký trước ngày 18 tháng 3 năm 2022 để đảm bảo suất tham gia của bạn!

Chương trình sự kiện:

 

Thời gian Hoạt động
9:00 am Lời mở đầu bởi Bộ Tài Chính 
9:05 am Lời mở đầu bởi NTUC Income
9:10 am        Tổng quan về thị trường bảo hiểm bảo hiểm và xu hướng đổi mới tại Việt Nam bởi bởi Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
9:30 am Sự phát triển của các nền tảng công nghệ và cơ hội cho các giải pháp tài chính kỹ thuật số bởi JupViec
10:00 am        

Tọa đàm: Đòn bẩy gia tăng hiệu quả tài chính thông qua các giải pháp kỹ thuật số

•    JupViec
•    FinHay
•    NTUC Income

10:45 am Q&A
11:00 am Kết thúc hội thảo trực tuyến

Lưu ý:
•    Buổi toạ đàm sẽ được thực hiện trực tuyến qua Zoom. Người tham dự sẽ cần truy cập bằng máy tính và đường truyền kết nối Internet mạnh
•    Cài đặt ứng dụng Zoom để tham dự
•    Chú ý hộp thư của bạn, bạn sẽ được nhắc nhở tham dự buổi sự kiện trước 24 giờ!

HIVE by Income

VECOM