Thư mời chào hàng gói thầu “In Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2017”

Ngày đăng: 25-10-2017

– Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Căn cứ quyết định số 93/QĐ-VECOM ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “In Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2017”;

Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam tiến hành tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: “In Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2017” theo hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Đề nghị Qúy đơn vị quan tâm vui lòng liên hệ tới Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trước ngày 03/11/2017.

Thông tin liên hệ:

  • HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
  • Địa chỉ: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà HKC số 285, Phố Đội Cấn. Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Điện thoại: 844 – 6259 8271 / 844 – 6278 4479
  • Email: office@vecom.vn
 Tags:
Viết bình luận của bạn