Thông báo lịch họp HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ IV LẦN THỨ 3

Ngày đăng: 03/01/2023 11:46:00

Năm 2022 là một năm ý nghĩa và quan trọng trong hoạt động của VECOM; là năm tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ thông qua tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020.

 Để cùng nhìn lại 1 năm hoạt động vừa qua, cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. BCH VECOM xin thông báo lịch họp "Hội nghị Ban chấp hành VECOM nhiệm kỳ IV lần thứ 3" như sau:

---------------

Phiên họp chính thức 

- Thời gian: 14h00 – 17h30, thứ 6, ngày 06/01/2023;

- Địa điểm: Sảnh Violette - Khách sạn LaDalat - 106A Mai Anh Đào, Phường 8, Đà Lạt

Trân trọng.

 Tags: #tieudiem
Viết bình luận của bạn