THỎA THUẬN HỢP TÁC PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI ĐÀ NẴNG

Ngày đăng: 22/12/2020 09:38:00

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015;
Căn cứ Điều lệ Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Phương hướng hoạt động của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam khóa II giai đoạn 2011 – 2015;
Căn cứ Quyết định số 0338/QĐ-BCT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin;


Căn cứ Quyết định số 8087/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2015;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện”;
Nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giữa tổ chức xã hội nghề nghiệp về thương mại điện tử, cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở Trung ương và địa phương;

 

Hôm nay, ngày 01 tháng 7 năm 2011, tại thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương Đà Nẵng, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin – Bộ Công Thương (VECITA) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) (gọi tắt là các Bên) nhất trí ký kết thỏa thuận hợp tác theo các điều khoản dưới đây:

Điều 1. Mục tiêu
Các Bên thỏa thuận cùng hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử nhằm:
a. Thúc đẩy phát triển hoạt động giao dịch thương mại trực tuyến và phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
b. Nâng cao nhận thức và năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở địa phương.
c. Nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp tại địa phương về vai trò, ý nghĩa và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh.
d. Hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương ứng dụng thương mại điện tử, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
e. Nâng cao nhận thức và kỹ năng của người tiêu dùng khi tham gia thương mại điện tử, hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng khi tham gia mua bán trực tuyến.

Điều 2. Nội dung hợp tác

1. Phổ biến, tuyên truyền, đào tạo thương mại điện tử
a. Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước và doanh nghiệp, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử vào thực tiễn tại địa phương.
b. Triển khai các khóa đào tạo kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
c. Hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề tại Đà Nẵng nâng cao chất lượng đào tạo thương mại điện tử, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế tại địa phương.
d. Quảng bá, giới thiệu về lợi ích của thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông của địa phương.

2. Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử
a. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Công Thương cung cấp, đặc biệt là các dịch vụ liên quan tới xuất khẩu.
b. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Cổng Thương mại điện tử quốc gia (ECVN), Cổng thông tin Thị trường nước ngoài và Cổng Thông tin xuất khẩu do Bộ Công Thương vận hành.
c. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia “Chương trình 10.000 website doanh nghiệp”.
d. Phối hợp triển khai sự kiện hàng năm “Tuần Thương mại điện tử”.
e. Hợp tác xây dựng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng thương mại điện tử Việt Nam (VN Ecom Index) được tiến hành hàng năm.

3. Các hoạt động quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại địa phương
a. Hỗ trợ Sở Công Thương Đà Nẵng triển khai Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011 – 2015 được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 8087/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2010.
b. Phối hợp điều tra, khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp tại địa phương.
c. Phối hợp triển khai hoạt động thống kê về thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.
d. Phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp và bảo vệ lợi ích các hội viên của VECOM.

4. Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp của hội viên VECOM cho sự phát triển thương mại điện tử tại Đà Nẵng
a. Các hội viên của VECOM có thể có các sáng kiến độc lập hoặc cùng phối hợp đưa ra các cam kết hỗ trợ sự phát triển thương mại điện tử tại Đà Nẵng.
b. Tại thời điểm ký kết Thỏa thuận hợp tác này, một số hội viên đã đưa ra các cam kết hỗ trợ sau:

i) Trong lĩnh vực hạ tầng Internet:

– Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) cam kết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp TMĐT Đà Nẵng thông qua chương trình “VDC với chương trình Cung cấp cơ sở hạ tầng TMĐT chuyên nghiệp”. Mục đích của chương trình là hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng TMĐT chuyên nghiệp phục vụ việc triển khai ứng dụng TMĐT trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình là 100. Chương trình diễn ra từ 1/7/2011 đến hết ngày 31/12/2011. Tổng giá trị VDC hỗ trợ cho chương trình ước tính khoảng 3,5 tỷ đồng.

STT

Dịch vụ

Chính sách hỗ trợ

Giá trị được hỗ trợ

1

Thiết kế website Giảm giá 10% trên giá trị hợp đồng Giảm giá 10% trên giá trị hợp đồng

2

Đăng ký Tên miền Miễn phí đăng ký tên miền .VN
Hoặc
Miễn phí tên miền quốc tế khi đăng ký tên miền .VN
350.000 đ

3

Thuê webhosting Giảm 35% giá trị thanh toán lần đầu Giảm 35% giá trị thanh toán lần đầu

4

Thuê máy chủ riêng Khi khách hàng thanh toán ngay 24 tháng sử dụng: Được giảm 500.000đ/tháng (Chỉ còn 2.000.000đ/tháng)
Được tặng 01 máy chủ trị giá 18.000.000đ
30.000.000đ

5

Dịch vụ m
y chủ VPS
Miễn phí cài đặt dịch vụ và tặng thêm 02 tháng sử dụng khi khách hàng thanh toán 1 năm 2.000.000đ

5

Dịch vụ chữ ký số CA Miễn phí Tocken và gói dịch vụ Ký số trong thời hạn 01 năm khi khách hàng ký hợp đồng từ 02 năm trở lên 1.500.000đ

6

Dịch vụ Thanh toán trực tuyến Icoin Hỗ trợ tư vấn, hợp tác cung cấp dịch vụ  

7

Dịch vụ gian hàng ảo trên BUYME.VN Miễn phí cước dịch vụ 1.000.000đ/ năm trong thời gian 01 năm khi khách hàng ký hợp đồng từ 02 năm trở lên 1.000.000đ

8

Dịch vụ đầu số 1900, 6×65, 8×88 Hỗ trợ truyền thông quảng cáo cho doanh nghiệp thuê tổng đài SMS  
Ghi chú: Doanh nghiệp có thể tham gia cả gói dịch vụ của chương trình hoặc đăng ký các dịch vụ đơn lẻ.

– Công ty TNHH TMDV Mắt Bão cam kết sẽ hỗ trợ :

A. Mắt Bão Network Services:
1) Giảm giá 30% phí đăng ký tên miền VN;
2) Giảm 30% phí thuê không gian lưu trữ website (Hosting) cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng tham gia chương trình;
B. Mắt Bão Media:
3) Giảm giá 15% phí quảng cáo Online cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng tham gia chương trình;
4) Tư vấn miễn phí qua điện thoại (call back – Khách hàng gọi vào yêu cầu tư vấn – MBM gọi lại để tư vấn) về quảng bá Online và xây dựng website;
5) Giảm 30% phí thiết kế website theo gói (package) cho doanh nghiệp tham gia chương trình;
6) Miễn phí tư vấn và phát triển website cho các Hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, từ thiện tại Đà Nẵng. Hỗ trợ toàn bộ phí vận hành và duy trì hệ thống. Hỗ trợ chi phí làm nội dung cho website hàng năm.

 

ii) Trong lĩnh vực thanh toán điện tử:

– Ngân hàng Techcombank cam kết sẽ hỗ trợ:

1) Gói dịch vụ tài khoản F@st Easy miễn phí cho ban lãnh đạo (từ cấp trưởng phòng trở lên) của 10 doanh nghiệp của Đà Nẵng đầu tiên tham gia vào kết nối thương mại điện tử có sự tham gia của Techcombank;
2) Cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng miễn phí thường niên năm đầu tiên và giảm 50% phí phát hành cho các cấp lãnh đạo của 10 doanh nghiệp trên;
3) Miễn phí dịch vụ trả lương 2 năm kể từ khi Thỏa thuận có hiệu lực cho 10 doanh nghiệp đầu tiên thực hiện trả lương qua Techcombank sử dụng F@st ebank (Hệ thống Internet banking cho doanh nghiệp).

– Ngân hàng Việt Á cam kết sẽ hỗ trợ:

1) Cung cấp các giải pháp thanh toán thẻ nội địa, thẻ trả trước quốc tế, thẻ thanh toán đồng thương hiệu, thẻ sinh viên miễn phí;
2) Cùng với công ty VNO cung cấp giải pháp thanh toán Webmoney cho các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và hỗ trợ liên kết với các doanh nghiệp và các cổng thanh toán quốc tế. .

iii) Trong lĩnh vực thiết kế, quản trị và vận hành website thương mại điện tử:

– Trung tâm Phát triển thương mại điện tử (ECOMVIET) cam kết sẽ hỗ trợ:

1) Tặng Sở Công Thương Đà Nẵng một chứng chỉ SSL cho website của Sở;
2) Hỗ trợ giá 60% cho 10 doanh nghiệp đầu tiên của Đà Nẵng sử dụng một trong số các dịch vụ của Vsign (www.vsign.vn);
3) Các đối tượng sử dụng dịch vụ Vsign khác được hỗ trợ 30% về giá trong một năm đầu tiên kể từ khi Thỏa thuận này có hiệu lực;
4) Đối với các dịch vụ hành chính công trực tuyến: hỗ trợ tư vấn và cước giá dịch vụ trên cơ sở phạm vi của Dự án cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

iv) Trong lĩnh vực xây dựng gian hàng ảo và mua hàng trực tuyến

– Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam cam kết sẽ hỗ trợ:

1) Hỗ trợ 10 doanh nghiệp tham gia đầu tiên 10 gian hàng đảm bảo trị giá 500.000/gian hàng/tháng, có thời hạn trong vòng 10 tháng kể từ khi Thỏa thuận có hiệu lực;
2) Hỗ trợ cho mỗi gian hàng 5 triệu đồng trong tài khoản để bán hàng trên www.vatgia.com.
Tổng gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp Đà Nẵng là 100.000.000 đồng.

– Công ty giải pháp phần mềm Hòa Bình cam kết sẽ hỗ trợ:

1) Giảm 20% khi đăng ký dịch vụ gian hàng chuyên nghiệp tại Chợ điện tử www.chodientu.vn
2) Giảm 30% cho các Doanh nghiệp tại Đà Nẵng khi đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến tổng thể qua www.NgânLượng.vn và www.PayPal.com
3) Tặng 10 Coupon trị giá 200.000 VNĐ/coupon dùng cho dịch vụ mua hàng hộ từ nước ngoài của eBay Việt Nam cho các Doanh nghiệp TMĐT tại Đà Nẵng

– Công ty Cổ Phần Thương Mại Điện Tử Ngọc Việt  cam kết sẽ hỗ trợ:

1) Tặng cho 50 doanh nghiệp đầu tiên đăng ký gian hàng trên Sàn TMĐT www.vipecom.vn miễn phí trong 2 năm. Giảm giá 50% cho những năm tiếp theo.
2) Tư vấn đào tạo chuyển giao những giải pháp kinh doanh TMĐT cho những doanh nghiệp khởi nghiệp.
3) Tham gia phối hợp với Sở Công Thương Đà Nẵng trong các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng thực tế kinh doanh TMĐT.
4) Giảm từ 50% đến 80% chi phí thiết kế website cho sinh viên khởi nghiệp.
5) Hỗ trợ sinh viên tại Đà Nẵng tham gia các hoạt động kinh doanh tại Tp. HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước nơi mà VIP ECOM triển khai mở rộng các Văn phòng công ty thành viên.

v) Trong lĩnh vực truyền thông

– Công ty Cổ phần Giải trí Đại Sứ Trẻ (YEAH1 TV) cam kết sẽ hỗ trợ:

Cung cấp giải pháp thanh toán Webmoney cho các doanh nghiệp tại Đà Nẵng và hỗ trợ liên kết với các doanh nghiệp và các cổng thanh toán quốc tế (phối hợp với Ngân hàng Việt Á).

vi) Trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn

– Công ty VDC cam kết sẽ hỗ trợ:

VDC phối hợp với Vecom tổ chức đào tạo nguồn nhân lực về CNTT và TMĐT cho Đà Nẵng và khu vực miền Trung tại Trung tâm đào tạo Nguồn nhân lực của VDC (Tầng 2,3 Tòa nhà 81 Quang Trung, TP Đà Nẵng, do VDC3 quản lý, điều hành).
Thế mạnh của VDC Training  là cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế; các giảng viên đều là các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, hiểu và nắm rõ phương pháp sư phạm, nhiệt tình trong công tác đào tạo; đã được cấp các chứng chỉ Quốc tế của các tổ chức hàng đầu như Cisco, Microsoft, Oracle, Sun, CompTIA … và sự khác biệt chính là kinh nghiệm làm việc thực tế của giảng viên trong môi trường của một đơn vị cung cấp dịch vụ IP/Internet/Tin học hàng đầu.
Để các khóa đào tạo có chất lượng và hiệu quả, VDC và Vecom sẽ hợp tác với một số trường Đại học Kinh tế lớn như  Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương , Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội, ….  để thực hiện với mục tiêu định hướng trong đào tạo nguồn nhân lực và các kỹ năng thực tiễn về CNTT và TMĐT cho Tổ chức, cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp địa phương, tư nhân có nhu cầu tham gia quá trình hình thành, xây dựng và phát triển kinh doanh qua các mô hình TMĐT cụ thể

– Công ty Alila Việt cam kết sẽ hỗ trợ:

1) Tư vấn miễn phí trong một năm đầu tiên kể từ khi Thỏa thuận có hiệu lực pháp luật thương mại điện tử của Việt Nam cho các doanh nghiệp tại Đà Nẵng;
2) Giảm 50% phí tư vấn liên quan tới các giải pháp triển khai thương mại điện tử cho 10 doanh nghiệp đầu tiên của Đà Nẵng.

c. Trong quá trình triển khai Thỏa thuận này, VECOM sẽ khuyến khích các hội viên của mình đưa ra các chương trình hỗ trợ cụ thể cho sự phát triển thương mại điện tử tại Đà Nẵng. Các chương trình này sẽ được bổ sung như là các Phụ lục của Thỏa thuận và là một phần thống nhất, không tách rời của Thỏa thuận. Các Phụ lục này được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của VECOM, VECITA, Sở Công Thương Đà Nẵng cũng như Trang thông tin điện tử của hội viên và một số trang thông tin điện tử khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
a. Các Bên thường xuyên phối hợp, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác nêu trên.
b. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi, thực hiện triển khai ngay các nội dung đã nêu trong Thỏa thuận hợp tác.
c. Mỗi năm ít nhất một lần lãnh đạo các Bên tiến hành gặp gỡ, đồng thời thường xuyên sử dụng các kênh trao đổi thông tin trực tuyến, để đánh giá về hiệu quả, thuận lợi và khó khăn khi thực hiện Thỏa thuận hợp tác này và có điều chỉnh phù hợp; .
d. Mỗi bên cử một đại diện lãnh đạo và một số cán bộ làm đầu mối triển khai Thỏa thuận hợp tác này. Khi một Bên có thay đổi về đại diện lãnh đạo cần thông báo cho các Bên còn lại chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có quyết định thay đổi.
Đại diện Sở Công Thương Đà Nẵng: ông Lê Viết Tươi, Phó Giám đốc
Đại diện VECITA: ông Trần Hữu Linh, Phó Cục trưởng
Đại diện VECOM: ông Nguyễn Thanh Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Điều 4. Hiệu lực
Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký tới ngày 31 tháng 12 năm 2015 và được lập thành ba bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản để thực hiện./.

 

KT. GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG ĐÀ NẴNG KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KT. CHỦ TỊCH
HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ CỤC TRƯỞNG PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

 

 

 

 

 

 

Lê Viết Tươi Trần Hữu Linh Nguyễn Thanh Hưng

Download Biên bản hợp tác trên: tại đây

Viết bình luận của bạn