Thành lập Chi hội Blockchain

Ngày đăng: 2018-04-25

Ngày 23 tháng 4 năm 2018 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã thành lập Chi hội Blockchain. Hiệp hội kỳ vọng trong ba năm 2018 -2020 Chi hội sẽ góp phần tích cực vào việc ứng dụng công nghệ blockchain vào nhiều lĩnh vực kinh tế.

 Trong Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2018, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã khuyến nghị Việt Nam cần nhanh chóng thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain vào các lĩnh vực kinh tế, coi đây là một trong những công nghệ nền tảng cho sự phát triển kinh tế số. Nhằm triển khai khuyến nghị này, VECOM đã thành lập Chi hội Blockchain. Chi hội là nơi quy tụ các hội viên của Hiệp hội cũng như mọi tổ chức, cá nhân quan tâm tới nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain.

Banner-EBI-700x300

Một số đề xuất về chính sách trong EBI 2018, xem thêm tại đây.

Mục tiêu của Chi hội là thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain trong các hoạt động kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các hội viên Hiệp hội cũng như các tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ tài chính và gây quỹ từ tiền số không nằm trong danh mục hoạt động của Chi hội.

Thành viên của Chi hội là các hội viên tập thể và cá nhân của VECOM quan tâm tới nghiên cứu, ứng dụng hay tư vấn, đào tạo gắn với công nghệ blockchain. Các hoạt động chính của Chi hội bao gồm:

  1. Tư vấn, phản biện các chính sách và quy định pháp luật nhằm tạo môi trường vĩ mô thuận lợi cho nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ blockchain trong hoạt động kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến.
  2. Chủ trì hoặc phối hợp với các hội viên của Hiệp hội, các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị báo chí truyền thông khác triển khai các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về lợi ích của công nghệ blockchain.
  3. Phối hợp với các hội viên của Hiệp hội và cơ sở đào tạo tổ chức các chương trình đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng tầm khu vực và thế giới về nghiên cứu và ứng dụng blockchain.
  4. Đề xuất, tư vấn, hỗ trợ các dự án nghiên cứu, ứng dụng blockchain trong một số lĩnh vực kinh doanh có tác động lớn tới kinh tế xã hội.
  5. Hỗ trợ thanh niên, sinh viên khởi nghiệp trong các lĩnh vực liên quan tới ứng dụng và phát triển blockchain.
  6. Các hoạt động khác phù hợp với sự phát triển của blockchain và chỉ đạo của Hiệp hội.

Chi hội Blockchain sẽ tổ chức lễ ra mắt tại Vietnam Blockchain Summit 2018 diễn ra vào tháng 6 năm 2018 tại Hà Nội.

VECOM.