Tây Âu: dẫn đầu về thương mại điện tử trên toàn cầu

Ngày đăng: 09/01/2021 16:01:01

Anh Quốc là thị trường sôi động nhất, nhưng các quốc gia khác cũng có đóng góp hết sức quan trọng .

Số lượng người sử dụng Internet ngày một tăng cao, mặc dù có những khác biệt lớn giữa các thị trường về điều kiện cơ sở hạ tầng và các mô hình mua sắm. Theo Keloo, tại Đức năm 2009  những người tham gia bán hàng trực tuyến chiếm  6,9% trong lĩnh vực bán lẻ, còn Italia chiếm  0,6% .

Viết bình luận của bạn