Tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số

Ngày đăng: 09/01/2021 16:05:34

Chỉ thị nhấn mạnh gần đây tình hình mất an toàn thông tin số ở nước ta diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Nhiều hệ thống công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp có nhiều điểm yếu về an toàn thông tin, chưa được áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn và bảo mật phù hợp.

Để đảm bảo an toàn thông tin số, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các cơ quan nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động. Các hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan tới an toàn thông tin số cần phải tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng về an toàn thông tin số. Vận động các hội viên, doanh nghiệp an toàn thông tin tích cực thúc đẩy phát triển và áp dụng các công cụ sản phẩm, giải pháp mới về an toàn thông tin số; tham gia các hoạt động tư vấn và đẩy mạnh đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ về an toàn thông tin số; v.v…

Các doanh nghiệp phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin số, chú trọng triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin sử dụng chữ ký số và chứng thực số trong các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và thương mại điện tử.

Liên quan tới lĩnh vực an toàn thông tin số, ngày 13 tháng 01 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 63/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2010. Quyết định chỉ rõ các ứng dụng về chính phủ điện tử và thương mại điện tử đều được đảm bảo an toàn thông tin ở mức cao nhất trong quá trình cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho người dân.

VECOM đề nghị các hội viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị và Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ. VECOM sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp chọn lựa, ứng dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số cũng như bảo vệ thông tin cá nhân trong giao dịch trực tuyến.

Viết bình luận của bạn