Tăng cường sự hợp tác giữa VECOM và Google

Ngày đăng: 09/01/2021 16:15:00

Đại diện của Google quan tâm tới tổ chức và hoạt động của VECOM trong những năm qua và kế hoạch triển khai các hoạt động trong năm 2012. Đại diện VECOM đã giới thiệu về Điều lệ của Hiệp hội, hoạt động của các hội viên cũng như các hoạt động đã và đang triển khai. Đại diện VECOM nhấn mạnh tới hai lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của Hiệp hội là tư vấn, phản biện chính sách liên quan tới thương mại điện tử và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các hội viên.

 

Ông Nguyễn Thanh Hưng tiếp ông Mike Orgill – đại diện của Google

 

Đại diện của Google đã giới thiệu những hoạt động hợp tác với các nước ở khu vực Đông Nam Á, một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của các nước trong khu vực – đặc biệt là Thái Lan – đẩy mạnh ứng dụng giao dịch trực tuyến. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề chính sách vĩ mô liên quan tới lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam.
Đại diện VECOM đánh giá cao hệ sinh thái các sản phẩm trực tuyến của Google và thông báo sẵn sàng làm cầu nối giữa Google với các hội viên. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các hội viên trong hiệp hội với Google sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh trực tuyến và khai thác hiệu quả hơn một loạt các sản phẩm tiên tiến.
Hai bên nhất trí sự hợp tác chặt chẽ sẽ góp phần thúc đẩy thương mại điện tử tại Việt Nam. Sau cuộc gặp này hai bên sẽ đề xuất kế hoạch hợp tác cụ thể trong năm 2012.

Viết bình luận của bạn