Tăng cường hợp tác phát triển thương mại điện tử tại Hải Phòng

Ngày đăng: 09/01/2021 16:08:29

Tham dự Lễ ký Thỏa thuận có Thứ trưởng Bộ Công Thương PGS-TS Lê Danh Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành, lãnh đạo bốn tổ chức tham gia Thỏa thuận cùng nhiều đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông, báo chí.

 

Thỏa thuận hợp tác này của bốn tổ chức có ý nghĩa to lớn khi triển khai Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 và Quyết định số 984/QĐ-UBND  ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt Kế hoạch phát triển Thương mại điện tử thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015.

 

Mục tiêu hợp tác của bốn tổ chức này là:
1) Thúc đẩy phát triển hoạt động giao dịch thương mại trực tuyến và phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
2) Nâng cao nhận thức, vai trò và năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử ở địa phương;
3) Nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp tại địa phương về vai trò, ý nghĩa, hiệu quả và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh;
4) Hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương ứng dụng thương mại điện tử, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;
5) Nâng cao nhận thức, ý nghĩa, lợi ích và kỹ năng của người tiêu dùng khi tham gia thương mại điện tử, hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng khi tham gia mua bán trực tuyến.
Các bên tham gia Thỏa thuận Hợp tác phát triển thương mại điện tử tại Hải Phòng đã nhất trí hợp tác với nhau triển khai nhiều hoạt động trong các lĩnh vực phổ biến, tuyên truyền, đào tạo và quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại địa phương. Theo Thỏa thuận, các bên hỗ trợ Sở Công Thương Hải Phòng triển khai Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử thành phố Hải Phòng giai đoạn 2011 – 2015; cùng phối hợp điều tra, khảo sát tình hình ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp tại địa phương; giúp đỡ Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin triển khai hoạt động thống kê về thương mại điện tử trên địa bàn thành phố. Một hoạt động được các bên quan tâm là phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng, giải quyết tranh chấp và bảo vệ lợi ích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cung cấp hàng hóa và dịch vụ trực tuyến, đặc biệt là các hội viên của VECOM.
Tại thời điểm ký kết Thỏa thuận hợp tác này, một số hội viên của VECOM đã đưa ra các cam kết hỗ trợ cụ thể các doanh nghiệp tại Hải Phòng triển khai thương mại điện tử với trị giá hàng tỷ đồng. Cam kết hỗ trợ bao quát nhiều lĩnh vực như hạ tầng viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, tên miền và máy chủ, tư vấn giải pháp và thương hiệu, thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, hóa đơn điện tử, đào tạo thương mại điện tử, v.v…
Trong quá trình triển khai Thỏa thuận này, VECOM sẽ khuyến khích các hội viên của mình tiếp tục đưa ra các cam kết hỗ trợ cụ thể cho sự phát triển thương mại điện tử tại Hải Phòng. Đồng thời, Sở Công Thương và Hội Vô tuyến điện tử và Tin học Hải Phòng sẽ là cầu nối giúp doanh nghiệp Hải Phòng khai thác các hỗ trợ từ hội viên của VECOM.
Các bên tin tưởng việc ký Thỏa thuận hợp tác này sẽ góp phần phát triển thương mại điện tử tại Hải Phòng – một trong các trung tâm kinh tế, công nghiệp và thương mại của cả nước./.

Viết bình luận của bạn