Sở Công Thương Hà Nội đẩy mạnh hoạt động TMĐT phục vụ dịp Tết

Ngày đăng: 2017-01-05

Nhằm thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2016 -2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 8/8/2016; Chương trình số 78/Ctr-UBND ngày 22/04/2016 của UBND thành phố về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 – 2020, Sở Công Thương thành phố Hà Nội ban hành công văn số 6739/SCT-QLTM. Trong nội dung công văn, Sở Công Thương Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn toàn thành phố.

 

Ảnh nguồn internet.

 

Sở Công Thương mong muốn sẽ tạo chuyển biến về hình thức mua bán hàng hóa, dịch vụ trong dịp lễ, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán theo hướng văn minh, hiện đại; đẩy mạnh sử dụ dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ trung gian thanh toán; thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối, tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ sôi động, nhộn nhịp dịp lễ, Tết.

 

Các doanh nghiệp thực hiện là các tổ chức kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phục vụ dịp lễ, Tết trên website/ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp; tích hợp giải pháp, công cụ thanh toán trực tuyến phục vụ cho hoạt động mua sắm trực tuyến; xây dựng chính sách bảo vệ quyền người tiêu dùng, khách hàng tham gia mua sắm trực tuyến; các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cần chủ động phối hợp với các doanh nghiệp hoạt động TMĐT để tích hợp các giải pháp, công cụ thanh toán trực tuyến phục vụ hoạt động mua sắm trực tuyến và bảo đảm an toàn thông tin, an toàn giao dịch thah toán theo quy định.

 

Toàn bộ công văn số 6739/SCT-QLTM

 Tags: