Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển

Ngày đăng: 16-08-2019

Trong năm 2019, Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động lớn: hợp tác với một số địa phương về Thương mại điện tử và hỗ trợ các địa phương đưa sản phẩm lên sàn trực tuyến qua chương tình ‘Phát triển Thương mại điện tử bền vững”, tổ chức các diễn đàn lớn hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh online và xuất nhập khẩu trực tuyến…

Nhằm góp phần thúc đấy phát triển Thương mại điện tử Việt Nam, rút ngắn khoảng cách số và đề ra được nhiều chương trình thiết thực hỗ trợ cho doanh nghiệp, Ông Nguyễn Thanh Hưng – Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam chính thức ký quyết định bổ nhiệm Bà Nguyễn Hương Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần The Blue Ocean, là Trưởng Ban Nghiên cứu và Phát triển trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Trưởng Ban có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác hàng năm của Ban Nghiên cứu và Phát triển phù hợp với Nghị quyết của Đại hội lần thứ ba và Kế hoạch công tác hàng năm của Hiệp hội, chủ động Phối hợp với các đơn vị của Hiệp hội và các Hội viên triẻn khai kế hoạch này; triển khai kế hoạch khác theo sự phân công của Chủ tịch Hiệp Hội.

 

VECOM

Viết bình luận của bạn