Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên truyền và Đào tạo Hiệp hội

Ngày đăng: 09/01/2021 16:38:00

Bùi Tiên Phong là một doanh nhân trẻ năng động, đầy nhiệt huyết với quyết tâm phát triển nền thương mại điện tử nước nhà. Trong hai năm qua, với những nỗ lực và thành tích xuất sắc đạt được đối với hoạt động tuyên truyền và đào tạo của Hiệp hội, chủ tịch Hiệp hội PGS. TS. Lê Danh Vĩnh đã chính thức ký quyết định bổ nhiệm ông Bùi Tiên Phong – Giám đốc CheckIn Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban  Tuyên truyền và Đào tạo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Nhiệm vụ của Ban Tuyên truyền và Đào tạo là phổ biến, cập nhật kiến thức liên quan tới Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, cá nhân. Hiện nay tỷ lệ truy cập Internet của Việt Nam đạt 36%, trong số đó tỷ lệ người mua sắm online đã được 57%. Ngoài việc tuyên truyền, Ban Tuyên truyền và Đào tạo của Hiệp hội còn phổ biến kiến thức, nghị định, thông tư hướng dẫn về Thương mại điện tử  với mục tiêu nền Thương mại điện tử Việt Nam ngày càng phát triển.

 

Viết bình luận của bạn