Quyền lợi của hội viên tham gia Gói quà tặng

Ngày đăng: 09/01/2021 16:17:42

VECOM đã gửi Công văn tới toàn thể quý hội viên về việc mời tham gia đăng ký gói quà tặng và nhận được phản hồi tốt từ nhiều đơn vị. Khi tham gia hỗ trợ quà tặng cho các doanh nghiệp khảo sát, đơn vị hỗ trợ sẽ được hưởng một số quyền lợi. Cụ thể như sau:

1. Là cơ hội để thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của đơn vị hỗ trợ được hàng nghìn doanh nghiệp khác biết tới.

2. Sản phẩm hoặc dịch vụ của đơn vị hỗ trợ sẽ xuất hiện trên tài liệu kèm theo Phiếu điều tra.

3. Sản phẩm hoặc dịch vụ của đơn vị hỗ trợ sẽ xuất hiện trên các email quảng bá Chương trình.

4. Thông tin về hội viên và sản phẩm, dịch vụ tham gia Gói quà tặng được quảng bá trên website của Chương trình http://ebi.vecom.vn.

5. Hội viên được tiếp cận tới cơ sở dữ liệu có được từ cuộc điều tra theo quy chế của VECOM.

6. VECOM sẽ quan tâm quảng bá sản phẩm, dịch vụ của hội viên thông qua các đối tác truyền thông của Chương trình và các kênh thông tin của Hiệp hội, bao gồm hỗ trợ đăng tin tức, sản phẩm của hội viên trên www.vecom.vn, mục “Hoạt động của hội viên”.

Hiệp hội hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ từ toàn thể hội viên trong chương trình này.

Viết bình luận của bạn