Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Ngày đăng: 09/01/2021 16:29:00

Tham gia buổi họp báo có Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ông Đặng Vũ Tuấn – Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đại biểu đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp trong địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

 

Ngày 26/12/2012, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 6109/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển CNTT Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, nội dung chính của bản Quy hoạch xác định các quan điểm:

  • Phát triển Công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, đảm bảo an ninh quốc phòng, minh bạch hóa, công khai hóa các thủ tục hành chính hướng tới nền hành chính phục vụ và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân là nhiệm vụ ưu tiên chiến lược;
  • Phát triển CNTT là nền tảng của kinh tế tri thức, là công cụ, động lực phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô;
  • Phát huy thế mạnh của Thủ đô, huy động mọi nguồn lực phát triển CNTT. Chú trọng các khâu đột phá trong ứng dụng, phát triển CNTT.

Trong đó, mục tiêu chung đến năm 2020 là phát triển CNTT thành phố Hà Nội đi đầu trong cả nước, hướng tới xây dựng xã hội thông tin theo các lĩnh vực: Xây dựng, phát triển hạ tầng CNTT tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Xây dựng và phát triển Thành phố điện tử với công dân điện tử, chính quyền  điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử; Phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp CNTT của cả nước với các khu CNTT tập trung, các doanh nghiệp CNTT hiện đại, có sức cạnh tranh cao; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về CNTT, đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển CNTT của Thành phố. Đến năm 2030, Thành phố Hà Nội tiếp tục đi đầu cả nước về phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin trên cơ sở hạ tầng đô thị “thông minh”. Hà Nội trở thành một trong những thành phố phát triển về chính quyền điện tử, trung tâm mạnh về công nghiệp CNTT trong khu vực.

 

Hỉnh ảnh buổi Họp báo

Viết bình luận của bạn