Phùng Bảo Thạch

Ngày đăng: 28/12/2020 16:29:00
Họ và tên : Phùng Bảo Thạch
Điện thoại : 0988551118
Đơn vị công tác : Trung tâm Tin học, Bộ KH&CN
Địa chỉ công tác : 39, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email thachkn@gmail.com