Phiếu điều tra về việc Việt Nam có nên gia nhập Công ước của Liên Hợp quốc về sử dụng Chứng từ điện tử trong Hợp đồng quốc tế

Ngày đăng: 09/01/2021 16:35:00

Công ước về Sử dụng Chứng từ điện tử trong Hợp đồng quốc tế đã được phiên họp lần thứ 60 của Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết số A/RES/60/21 ngày 9/11/2005. Về nội dung chuyên môn, Công ước này do Ủy ban Liên Hợp Quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) xây dựng, nhằm đưa ra một khung quy định chung cho những vấn đề cơ bản nhất của giao kết và thực hiện hợp đồng thông qua phương tiện điện tử.

Hãy giúp chúng tôi có được kết quả điều tra chính xác nhất bằng cách trả lời 5 câu hỏi ngắn sau:

VECOM trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của bạn.

Viết bình luận của bạn