Phiên họp lần thứ tư của Ban Thường trực

Ngày đăng: 09/01/2021 16:33:00

Nhiều hoạt động của VECOM được Ban Thường trực và các đại biểu thảo luận sôi nổi trong đó nổi bật là các vấn đề: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thương mại điện tử đặc biệt là nghị định mới về thương mại điện tử vừa được Chính phủ ban hành ngày 16/05/2013 vừa qua đã tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ trong thương mại điện tử; đào tạo thương mại điện tử nhằm cung ứng nguồn lực trong thương mại điện tử thông qua chương trình đào tạo “quản trị gian hàng trực tuyến” ; hoạt động chỉ số thương mại điện tử năm 2013 (EBI 2013).

Năm 2013, VECOM dự kiến điều tra khoảng 40 tỉnh thành phố khác nhau về mức độ ứng dụng thương mại điện tử. Tại phiên họp này các đại biểu cũng tích cực thảo luận về các hướng hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại địa phương, các hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ tư của Ban Thường trực

Tiếp nối những kinh nghiệm đã triển khai năm Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2012 (EBI 2012), Ban Thường trực đã cùng nhất trí ưu tiên việc triển khai chương trình chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2013 (EBI 2013) và phối hợp đẩy mạnh truyền thông lợi ích của thương mại điện tử đến đông đảo doanh nghiệp cũng như các đơn vị quan tâm biết đến chương trình và ý nghĩa của chỉ số thương mại điện tử đối với sự phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam.

Tài liệu: Thông báo kết luận của Chủ Tịch

Viết bình luận của bạn