Phiên họp lần thứ sáu của Ban Thường trực

Ngày đăng: 09/01/2021 16:48:00

Tại phiên họp, đại diện văn phòng Hiệp hội đã tổng kết tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2014 và các đề xuất cho 3 tháng cuối năm, với trọng tâm tập trung cho 2 chương trình lớn: Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2014 và Ngày mua sắm trực tuyến 2014, nhằm mục tiêu tiếp tục xây dựng nền tảng cơ sở và dần dần nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử Việt Nam.

 

Chủ tịch Lê Danh Vĩnh phát biểu tại Phiên họp

 

Bên cạnh đó, VECOM tiếp tục tích cực phối hợp với Cục Thương mại điện tử & CNTT (Bộ Công Thương) trong công tác phổ biến và thực thi pháp luật, cụ thể là việc triển khai thực thi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. Ngoài ra, Hiệp hội cùng Cục TMĐT cũng tăng cường tìm kiếm các cơ hội hợp tác với quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhằm đưa thương mại điện tử Việt Nam mở rộng giao lưu với thế giới.

Về mảng đào tạo, VECOM tiếp tục tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ… nhằm hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng trong công tác đào tạo chính quy về thương mại điện tử.

Kết thúc Phiên họp Ban Thường trực, Ban Lãnh đạo Hiệp hội và các thành viên đều nhất trí thông qua kế hoạch triển khai các hoạt động cuối năm, với mục tiêu chung vì sự phát triển của Hiệp hội nói riêng và của thương mại điện tử Việt Nam nói chung.

 

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ sáu Ban Thường trực của VECOM

 

Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hiệp hội tại Phiên họp lần thứ sáu của Ban Thường trực: vui lòng tải tại đây

VECOM

Viết bình luận của bạn