Phiên họp lần thứ nhất của Ban Thường Trực

Ngày đăng: 09/01/2021 16:07:01

Về hoạt động của Văn phòng, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch và Ban Chấp hành, trong tháng 7 Văn phòng VECOM đã phối hợp với các hội viên triển khai các hoạt động lớn như:

Báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả Đại hội toàn thể lần thứ hai và Nghị quyết Phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất; Đã soạn thảo và trình Chủ tịch ký các quyết định về tổ chức và nhân sự; Nâng cấp website của VECOM www.vecom.vn ,hoàn thành bước đầu về công nghệ và nâng cấp về nội dung; Khai trương trụ sở mới tại tầng 7, 29 Bà Triệu Hà Nội, lễ khai trương được tổ chức tốt, đã thu hút được nhiều tổ chức, doanh nghiệp và hội viên quan tâm tới sự kiện này; Đã tổ chức Lễ kết nạp trang trọng cho nhiều hội viên mới, tăng cường sức mạnh và uy tín cho VECOM; Hỗ trợ Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Đại diện của Việt Nam tại AFACT) mời hội viên đăng ký tham gia giải thưởng uy tín eASIA 2011 Awards, tổ chức một cuộc tọa đàm giới thiệu giải thưởng với một số hội viên và đơn vị và đã thành lập Hội đồng sơ tuyển của Việt Nam và tư vấn, góp ý cho 4 hội viên đăng ký tham dự giải thưởng (J.O.O.M, ICEL, Techcombank và VDC).

 

Ngoài ra Văn phòng Vecom còn đẩy mạnh triển khai  hợp tác với các địa phương như  tiến hành trao đổi về việc ký Biên bản Thỏa thuận hợp tác phát triển thương mại điện tử (tương tự như Đà Nẵng) với Hải Phòng, Tp Hồ Chí Minh và Huế. Với Hải Phòng: đã trao đổi về dự thảo Thỏa thuận, Hải Phòng đề nghị làm rõ thêm về sự phối hợp giữa các bên khi tổ chức Tuần mua sắm trực tuyến. Với Thành phố Hồ Chí Minh: lãnh đạo Sở Công Thương phụ trách thương mại điện tử nhất trí về hướng hợp tác, giao cho cán bộ cấp phòng phối hợp với VECOM đề xuất cụ thể. Với Huế: đã trình bày về hướng hợp tác, lãnh đạo Sở Công Thương nhất trí tiếp tục trao đổi cụ thể trong thời gian tới.

Đối với Tạp chí Thương gia và Thị trường, Văn phòng đã tìm hiểu Luật Báo chí về các tiêu chuẩn, điều kiện là tổng biên tập. Tổng thư ký đã gặp và trao đổi với Tổng biên tập Lương Văn Tự. Tổng thư ký cùng Phó Tổng thư ký đã trao đổi với một số ủy viên, đánh giá các thuận lợi khó khăn khi duy trì Tạp chí.

Một hoạt động quan trọng nữa của Văn phòng là thành lập pháp nhân của VECOM về tư vấn và đào tạo thương mại điện tử. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, Văn phòng đã tìm hiểu về việc thành lập pháp nhân của VECOM về tư vấn và đào tạo thương mại điện tử. Theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về việc thành lập và quản lý hội, các hiệp hội có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Việc thành lập và hoạt động công ty thuộc hiệp hội tuân theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật. Văn phòng đề xuất thành lập pháp nhân thuộc VECOM với tên gọi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Đào tạo Thương mại điện tử Vebiz.

Riêng hoạt động đào tạo thương mại điện tử, Ban Đào tạo đã hoàn thành dự thảo 1.0 Chương trình khung đào tạo thương mại điện tử. Chương trình này là cơ sở để VECOM triển khai các hoạt động đào tạo thương mại điện tử với các tổ chức đào tạo trên cả nước.

Thực hiện Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, Văn phòng đã chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cho Tuần mua sắm trực tuyến 2011, dự kiến diễn ra trong tuần từ 14-20 tháng 11. Văn phòng đã gửi Ban Chấp hành dự thảo Giới thiệu về Tuần mua sắm trực tuyến, đề nghị các ủy viên góp ý và tích cực phối hợp triển khai đồng thời đã dự thảo Đề án tổ chức sự kiện Tuần mua sắm trực tuyến 2011.

 

Từ báo cáo trên của Văn phòng các thành viên Ban Thường trực cũng đã trao đổi cho ý kiến chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy các hoạt động :

1. Hoàn thiện tổ chức của VECOM: Trong tháng 8, các Trưởng ban dự thảo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của ban do mình phụ trách, gửi các ủy viên góp ý và Văn phòng tổng hợp

2. Đào tạo thương mại điện tử: Ban Đào tạo khẩn trương xin góp ý các ủy viên BCH về dự thảo Chương trình đào tạo của VECOM; Tổ chức tọa đàm, tiếp thu góp ý của các tổ chức đào tạo và các đơn vị liên quan; Tuyên truyền: Công bố Chương trình trên www.vecom.vn, tới các hội viên quan tâm tới việc cung cấp dịch vụ đào tạo, tới các tổ chức đào tạo (các trường đại học, các doanh nghiệp đào tạo); Thiết kế Giấy chứng nhận/Chứng chỉ của VECOM; Đàm phán, ký kết hợp tác về đào tạo với 2-3 tổ chức đào tạo.

3. Hợp tác với các địa phương: Tích cực phối hợp với Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng để ký thỏa thuận hợp tác trong tháng 8 hoặc tháng 9.

4. Tạp chí Thương gia và Thị trường: Trong tháng 8, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành Đề án hoạt động của Tạp chí Thương gia và Thị trường, trình Ban Thường trực quyết định. Đề án phải bao gồm các nội dung chủ yếu: 1) Nội dung tạp chí; 2) Thời gian phát hành (tuần, nửa tháng, tháng, hai tháng/số); 3) Tài chính; 4) Tổ chức (Tổng biên tập, Phó tổng biên tập…); 5) Nghĩa vụ và Trách nhiệm với VECOM.

5. Thành lập Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Đào tạo Thương mại điện tử Vebiz: Giao Văn phòng chuẩn bị các hồ sơ thành lập Công ty, trình lãnh đạo Hiệp hội phê duyệt và làm thủ tục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

6. Giải thưởng eASIA 2011 Awards: VECOM tham gia và Hỗ trợ Hội đồng giám khảo tuyển chọn các doanh nghiệp và dự án tham sự giải thưởng.

7. Tuần mua sắm trực tuyến: Giao Văn phòng và Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh tuyển chọn 1-2 công ty tổ chức sự kiện hỗ trợ triển khai;  Thiết kế chuyên mục Tuần mua sắm trực tuyến trên wesite của Hiệp hội www.vecom.vn và mời các hội viên và doanh nghiệp tham gia; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sự kiện; Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các Sở Công Thương và các tổ chức, đơn vị khác triển khai sự kiện.
Đề nghị các ủy viên là lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm, chỉ đạo cán bộ của doanh nghiệp mình nghiên cứu và tham gia tích cực sự kiện này.

Viết bình luận của bạn