Phiên họp lần thứ năm của Ban Thường trực

Ngày đăng: 09/01/2021 16:36:00

Tại phiên họp, đại diện Văn phòng VECOM đã trình bày Báo cáo tình hình công tác từ Phiên họp Ban Thường trực lần thứ tư (ngày 03/6/2013) và nêu một số vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực

Trong ba tháng qua, VECOM đã tích cực phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) và các đơn vị truyền thông phổ biến Nghị định mới số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử và thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định này

Với chủ trương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xây dựng lòng tin của người tiêu dùng trong mua bán trực tuyến, Ban Truyền thông đã có nỗ lực rất lớn và ngày 23/8/2013 tổ chức thành công sự kiện giao lưu trực tuyến với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước với chủ đề “Thương mại điện tử: Làm sao để an toàn”. VECOM cũng phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý hoạt động gắn biểu tượng tín nhiệm SafeWeb giới thiệu về lợi ích và các điều kiện cần thiết để một website thương mại điện tử có thể được gắn biểu tượng này.

Đối với hoạt động đào tạo, VECOM tiếp tục hỗ trợ các trường đại học và cao đẳng đào tạo chính quy về thương mại điện tử thông qua các hoạt động bồi dưỡng giảng viên, trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tế, chuyển giao giáo trình…

 

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ năm của Ban Thường trực

 

Ban thường trực nhất trí đẩy mạnh việc triển khai Chỉ số Thương mại điện tử năm 2013. Lãnh đạo Hiệp hội cũng đề nghị các hội viên tích cực ủng hộ hoạt động này tùy theo năng lực của mình.

Tài liệu:

1.Thông báo kết luận của Chủ Tịch

2. Báo cáo tình hình công tác

Viết bình luận của bạn