Phiên họp lần thứ 2 của Ban Thường trực

Ngày đăng: 09/01/2021 16:16:00

Hoạt động của Ban Truyền thông trong năm 2012 đã được Ban Thường trực thảo luận sôi nổi. Cho tới nay công tác tuyên truyền về lợi ích của thương mại điện tử đã được nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị báo chí, truyền thông quan tâm. Tuy nhiên, do sự phối hợp chưa đồng bộ nên các phương tiện truyền thông chưa tuyên truyền kịp thời và toàn diện về thương mại điện tử. Việc tuyên truyền các điển hình thành công trong ứng dụng thương mại điện tử chưa tương xứng với thực tế. Đồng thời, còn thiếu những bài viết hấp dẫn khuyến khích đông đảo người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử, cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ họ bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình trong môi trường trực tuyến… Trong bối cảnh đó, Ban Truyền thông của Hiệp hội đã đề xuất trong năm 2012 triển khai Chương trình “Mua bán trực tuyến: Làm sao để an toàn?”.

Ban Thường trực đã nhất trí sự cần thiết triển khai Chương trình này và yêu cầu Ban Truyền thông  phối hợp với Văn phòng Hiệp hội trao đổi với các tổ chức liên quan và các đơn vị báo chí, truyền thông lập kế hoạch triển khai chi tiết.

Ban Thường trực cũng thảo luận về kế hoạch triển khai hai hoạt động lớn khác trong năm 2012 là Tuần mua sắm trực tuyến và Chỉ số Thương mại điện tử (Vietnam eBiz Index 2012).

 

Hình ảnh phiên họp lần thứ 2 của Ban Thường trực

 

Tài liệu tham khảo:

– Kết luận của Chủ tịch Hiệp hội tại Phiên họp lần thứ hai của Ban Thường trực

Viết bình luận của bạn