Những con số về Digital tại Việt Nam 2024 mà bạn phải biết

Ngày đăng: 29/05/2024 10:36:00

Đây là toàn bộ dữ liệu, thông tin chi tiết và xu hướng mới nhất của Digital Việt Nam 2024 theo nghiên cứu của Datareportal và Wearesocial. 

Thực trạng Digital Việt Nam 2024

Dưới đây là những điểm chính của DataReportal về việc sử dụng và tiếp nhận công nghệ số tại Việt Nam vào đầu năm 2024: 
•    Tính đến đầu năm 2024, có 78,44 triệu người sử dụng internet tại Việt Nam, khi tỉ lệ tiếp cận internet đạt 79,1%. 
•    Việt Nam có 72,70 triệu người sử dụng mạng xã hội vào tháng 1 năm 2024, tương đương với 73,3% tổng dân số. 
•    Tổng cộng có 168,5 triệu kết nối di động tại Việt Nam đầu năm 2024, con số này tương đương với 169,8% tổng dân số.

Những số liệu chính này mang lại cái nhìn tổng quan tuyệt vời về tình trạng Digital ở Việt Nam. Với sự phát triển của thời đại số, các xu hướng kỹ thuật số và hành vi kỹ thuật số tại Việt Nam đang phát triển.

Dân số Việt Nam năm 2024

Dân số của Việt Nam đạt 99,19 triệu người vào tháng 1 năm 2024. Dữ liệu cho thấy dân số Việt Nam tăng thêm 655 nghìn người (+0,7%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. Trong đó, 50,6% dân số Việt Nam là nữ, trong khi 49,4% dân số là nam. Vào đầu năm 2024, 39,8% dân số Việt Nam sống tại các trung tâm đô thị, trong khi 60,2% sống ở vùng nông thôn. 

Lưu ý: Dữ liệu về giới tính hiện chỉ có sẵn cho “nữ” và “nam”. 

Khi xem xét dân số Việt Nam theo độ tuổi, độ tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 33,0. Dưới đây là cách dân số tổng cộng của Việt Nam phân chia theo các nhóm tuổi: 
•    7,2% thuộc độ tuổi từ 0 đến 4.
•    12,0% thuộc độ tuổi từ 5 đến 12.
•    7,1% thuộc độ tuổi từ 13 đến 17.
•    9,7% thuộc độ tuổi từ 18 đến 24.
•    15,7% thuộc độ tuổi từ 25 đến 34.
•    15,6% thuộc độ tuổi từ 35 đến 44.
•    13,1% thuộc độ tuổi từ 45 đến
•    54. 9,9% thuộc độ tuổi từ 55 đến 64.
•    9,8% ở tuổi 65 và cao hơn.
Lưu ý: Tổng của các phần trăm có thể không bằng 100% do làm tròn.

Tình hình sử dụng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam năm 2024

Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Facebook Việt Nam 2024

Dữ liệu được công bố trong tài nguyên quảng cáo của Meta cho biết rằng Facebook có 72,7 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024. Tuy nhiên, Meta đã thực hiện các thay đổi quan trọng đối với cách tài nguyên quảng cáo của họ báo cáo dữ liệu về lượng người xem trong vài tháng gần đây – bao gồm việc sửa đổi đáng kể dữ liệu người xem cơ sở của họ cho Facebook – vì vậy các con số được hiển thị ở đây có thể không thể so sánh trực tiếp với các con số được công bố trong các báo cáo trước đó của chúng tôi. 

Tăng trưởng người dùng Facebook tại Việt Nam

Các con số được công bố trong các công cụ của Meta cho thấy rằng khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tăng thêm 6,5 triệu (+9,8%) giữa tháng 1 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Để có bối cảnh gần đây hơn, cùng dữ liệu cho thấy số lượng người dùng mà nhà quảng cáo có thể tiếp cận với quảng cáo trên Facebook tại Việt Nam giảm đi 5,9 triệu (-7,4%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các con số về khả năng tiếp cận quảng cáo này không giống như con số người dùng hàng tháng mà Meta công bố trong thông báo doanh thu của nhà đầu tư, và không nên được hiểu như vậy. Do đó, các thay đổi trong khả năng tiếp cận quảng cáo có thể không nhất thiết chỉ ra sự thay đổi trong cơ sở người dùng tổng thể của nền tảng. Tuy nhiên, mặc dù có những lưu ý này, dữ liệu về khả năng tiếp cận quảng cáo của Meta vẫn mang lại thông tin quý giá về cách việc sử dụng Facebook đang phát triển. 

Sự áp dụng Facebook tại Việt Nam 

Khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 73,3% dân số tổng cộng đầu năm 2024. Tuy nhiên, Meta chỉ cho phép những người từ 13 tuổi trở lên sử dụng Facebook, vì vậy có ý nghĩa khi nhấn mạnh rằng 90,7% trong số “đối tượng” đó sử dụng Meta trong năm 2024. Đối với bối cảnh bổ sung, khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 92,7% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi) vào tháng 1 năm 2024. Đầu năm 2024, 51,0% khán giả quảng cáo Facebook tại Việt Nam là nữ, trong khi 49,0% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ công bố dữ liệu về giới tính đối với người dùng “nữ” và “nam”. 

Tình hình sử dụng YouTube tại Việt Nam năm 2024 

Tài nguyên quảng cáo của Google cho biết YouTube có 63,00 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024, cho thấy rằng khả năng tiếp cận quảng cáo của YouTube đầu năm 2024 tương đương với 63,5% dân số tổng cộng của Việt Nam.

Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Youtube Việt Nam 2024

Quảng cáo trên YouTube đạt 80,3% tổng số người dùng Internet của Việt Nam (bất kể độ tuổi) vào tháng 1 năm 2024. Lúc đó, 49,5% khán giả quảng cáo trên YouTube tại Việt Nam là nữ, trong khi 50,5% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Google chỉ công bố dữ liệu về giới tính đối với người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ quảng cáo của Google cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của YouTube tại Việt Nam không thay đổi nhiều trong giai đoạn từ giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. 

Trong khi đó, cùng dữ liệu cho thấy số lượng người dùng mà nhà quảng cáo có thể tiếp cận với quảng cáo trên YouTube tại Việt Nam cũng không thay đổi giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.

Tình hình sử dụng mạng xã hội Instagram tại Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Instagram Việt Nam 2024

Các con số được công bố trong công cụ quảng cáo của Meta cho biết Instagram có 10,90 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024. Các con số thường xuyên được cập nhật của công ty này cho thấy rằng khả năng tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam tương đương với 11,0% dân số tổng cộng đầu năm. Tuy nhiên, Meta chỉ cho phép người dùng từ 13 tuổi trở lên sử dụng Instagram, vì vậy đáng chú ý rằng 13,6% khán giả “đủ điều kiện” ở Việt Nam sử dụng Instagram vào năm 2024. Cũng đáng lưu ý rằng khả năng tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam đầu năm 2024 tương đương với 13,9% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi). 

Đầu năm 2024, 60,1% khán giả quảng cáo trên Instagram tại Việt Nam là nữ, trong khi 39,9% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ công bố dữ liệu về giới tính đối với người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch của Meta cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của Instagram tại Việt Nam tăng thêm 550 nghìn (+5,3%) giữa tháng 1 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Theo cơ sở quý, dữ liệu của công ty cũng cho thấy kích thước khán giả quảng cáo trên Instagram tại Việt Nam giảm đi 650 nghìn (-5,6%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tình hình sử dụng TikTok tại Việt Nam năm 2024

Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Tiktok Việt Nam 2024

Các con số được công bố trong tài nguyên quảng cáo của ByteDance cho biết TikTok có 67,72 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam đầu năm 2024. 

Lưu ý rằng ByteDance cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu quảng cáo TikTok đến người dùng từ 13 tuổi trở lên thông qua các công cụ quảng cáo của mình, nhưng những công cụ này chỉ hiển thị dữ liệu về khán giả cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. 

Để hiểu rõ hơn, con số của ByteDance cho thấy quảng cáo TikTok đạt tới 92,6% tất cả người lớn từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam đầu năm 2024. Trong khi đó, khả năng tiếp cận quảng cáo TikTok tại Việt Nam đầu năm nay tương đương với 86,3% tổng số người dùng Internet địa phương, bất kể độ tuổi. Đầu năm 2024, 49,1% khán giả quảng cáo TikTok tại Việt Nam là nữ, trong khi 50,9% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của ByteDance chỉ công bố dữ liệu về giới tính cho người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ quảng cáo lập kế hoạch của chính ByteDance cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của TikTok tại Việt Nam tăng thêm 18 triệu (+35,8%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. Trong khi đó, con số cho thấy khả năng tiếp cận tiềm năng của quảng cáo trên TikTok tại Việt Nam tăng thêm 5,1 triệu (+8,2%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tuy nhiên, khán giả quảng cáo thường chỉ chiếm một phần nhỏ của tổng số người dùng của một nền tảng, và vì công cụ quảng cáo TikTok chỉ công bố dữ liệu cho người dùng từ 18 tuổi trở lên, quan trọng là nhớ rằng xu hướng trong con số tiếp cận quảng cáo TikTok có thể không nhất thiết phản ánh sự thay đổi trong tổng cộng người dùng của nền tảng. 

Tình hình sử dụng Facebook Messenger tại Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội Facebook Messenger Việt Nam 2024

Dữ liệu được công bố trong tài nguyên quảng cáo của Meta cho biết quảng cáo trên Facebook Messenger đã đạt tới 54,5 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024. Con số thường xuyên được cập nhật của công ty cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo trên Facebook Messenger tại Việt Nam tương đương với 54,9% tổng số dân số đầu năm. Tuy nhiên, Meta chỉ cho phép những người từ 13 tuổi trở lên sử dụng Facebook Messenger, vì vậy quan trọng là nhấn mạnh rằng 68,0% khán giả “đủ điều kiện” của Facebook Messenger tại Việt Nam trong năm 2024. Để có bối cảnh bổ sung, khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam tương đương với 69,5% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi). 

Đầu năm 2024, 51,5% khán giả quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam là nữ, trong khi 48,5% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của Meta chỉ công bố dữ liệu về giới tính cho người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch của Meta cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam tăng thêm 1,9 triệu (+3,5%) giữa tháng 1 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Trong khi đó, con số này theo dõi rằng kích thước khán giả quảng cáo của Facebook Messenger tại Việt Nam giảm đi 4,5 triệu (-7,6%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tình hình sử dụng LinkedIn tại Việt Nam năm 2024 

Digital Việt Nam 2024 – Mạng xã hội LinkedIn Việt Nam 2024

Các con số được công bố trong tài nguyên quảng cáo của LinkedIn cho biết LinkedIn có 7,5 triệu “thành viên” tại Việt Nam đầu năm 2024. Tuy nhiên, lưu ý rằng các công cụ quảng cáo của LinkedIn công bố dữ liệu về phạm vi khán giả dựa trên tổng số thành viên đăng ký, chứ không phải số người dùng hàng tháng làm nền tảng cho các con số tiếp cận quảng cáo được công bố bởi hầu hết các nền tảng truyền thông xã hội khác. 

Do đó, các con số LinkedIn này không thể so sánh trực tiếp với các con số của các nền tảng truyền thông xã hội khác được công bố trên trang này, hoặc trong các báo cáo Digital 2024.

Các con số về khả năng tiếp cận quảng cáo của công ty cho thấy khán giả LinkedIn tại Việt Nam tương đương với 7,6% tổng dân số đầu năm 2024. Tuy nhiên, LinkedIn ngăn chặn những người dưới 18 tuổi sử dụng nền tảng của mình, vì vậy cũng hữu ích biết rằng 10,3% khán giả “đủ điều kiện” tại Việt Nam sử dụng LinkedIn trong năm 2024. 

Để có bối cảnh bổ sung, khả năng tiếp cận quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam tương đương với 9,6% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi) đầu năm. Đầu năm 2024, 50,0% khán giả quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam là nữ, trong khi 50,0% là nam. 

Lưu ý: Tài nguyên quảng cáo của LinkedIn chỉ công bố dữ liệu về giới tính cho người dùng “nữ” và “nam”. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch của LinkedIn cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam tăng thêm 2,3 triệu (+44,2%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. Theo cơ sở quý, dữ liệu của công ty cũng cho thấy kích thước khán giả quảng cáo của LinkedIn tại Việt Nam tăng thêm 400 nghìn (+5,6%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tuy nhiên, vì con số khán giả quảng cáo của LinkedIn dựa trên tổng số thành viên đăng ký chứ không phải người dùng hàng tháng, nên không rõ liệu những xu hướng này có thể phản ánh sự thay đổi trong việc sử dụng LinkedIn hay không. 

Tình hình sử dụng X (Twitter) tại Việt Nam năm 2024

Tình hình sử dụng X (Twitter) tại Việt Nam năm 2024

Các con số được công bố trong tài nguyên quảng cáo của X (Twitter) cho biết X có 5,58 triệu người dùng tại Việt Nam đầu năm 2024. Con số này có nghĩa là khả năng tiếp cận quảng cáo của X tại Việt Nam tương đương với 5,6% tổng dân số tại thời điểm đó. Để bối cảnh bổ sung, khả năng tiếp cận quảng cáo của X tại Việt Nam tương đương với 7,1% tổng số người dùng Internet địa phương (bất kể độ tuổi) đầu năm. 

Đầu năm 2024, dữ liệu của công ty cho thấy 36,8% khán giả quảng cáo của X tại Việt Nam là nữ, trong khi 63,2% là nam. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng X suy luận giới tính của người dùng dựa trên các tín hiệu như tên mà người dùng nhập vào hồ sơ của họ và hoạt động rộng lớn hơn trên nền tảng. Điều này khác biệt so với dữ liệu về giới tính được cung cấp trong các công cụ quảng cáo của các nền tảng như Facebook, dựa trên giới tính mà người dùng tự nhập vào hồ sơ của mình. 

Dữ liệu được công bố trong các công cụ lập kế hoạch quảng cáo của X (Twitter) cho thấy khả năng tiếp cận quảng cáo của X tại Việt Nam tăng thêm 1,5 triệu (+36,2%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. Trong khi đó, cùng dữ liệu cho thấy số người dùng mà các nhà tiếp thị có thể tiếp cận bằng quảng cáo trên X tại Việt Nam giảm đi 316 nghìn (-5,4%) giữa tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. 

Tình hình kết nối di động tại Việt Nam năm 2024

Tình hình kết nối di động tại Việt Nam năm 2024

Dữ liệu từ GSMA Intelligence cho thấy có 168,5 triệu kết nối di động tại Việt Nam đầu năm 2024. Các con số từ GSMA Intelligence cho thấy kết nối di động tại Việt Nam tương đương với 169,8% tổng dân số vào tháng 1 năm 2024. Số lượng kết nối di động tại Việt Nam tăng thêm 5,1 triệu (+3,2%) giữa đầu năm 2023 và đầu năm 2024. 

Dựa trên báo cáo toàn cầu Digital của Việt Nam trong những năm qua và đặc biệt là thống kê của Digital Việt Nam năm 2024, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng, Digital đang đóng một vai trò rất quan trọng trong xã hội Việt Nam. Chính vì thế, Digital Marketing sẽ trở thành một kỹ năng bắt buộc phải có của con người trong thời đại số và là một phần không thể thiếu của các doanh nghiệp trong thời đại số.

Link tải báo cáo đầy đủ Digital Việt Nam 2024

Nguồn: Datareportal 

Tổng hợp: VECOM