Ngày hội Công nghệ thông tin 2013

Ngày đăng: 09/01/2021 16:29:49

Các công ty tham gia Ngày hội được cấp một gian hàng riêng, nhằm giới thiệu và quảng bá hình ảnh, văn hóa của công ty mình. Đây là cơ hội doanh nghiệp được tiếp cận, giới thiệu sản phẩm trực tiếp cho sinh viên, cũng như thu hút nguồn nhân lực tiềm năng.

Một số hoạt động chính tại “ Ngày hội Công nghệ thông tin 2013” bao gồm:

– Talkshow “Công nghệ thông tin trong nghiên cứu, dạy và học ngoại ngữ”.

– Triển lãm và trưng bày:

+  Gian trưng bày của Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

+ Các gian trưng bày và gian hàng của các đơn vị tài trợ và tham gia.

– Trò chơi công nghệ thông tin (tại sân khấu chính và các gian hàng giới thiệu về công ty)

Thông tin chi tiết về Ngày hội mời xem tại đây.

Viết bình luận của bạn