Một hướng đi mới trong đào tạo chính quy thương mại điện tử

Ngày đăng: 09/01/2021 16:07:00

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu hướng đi mới trong đào tạo chính quy thương mại điện tử nên đã được lãnh đạo của cả hai bên quan tâm. Tham gia sự kiện, về phía VECOM có ông Nguyễn Thanh Hưng – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Phó Chủ tịch, ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Tổng thư ký kiêm Trưởng văn phòng đại diện VECOM tại Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Trường đại học Phan Thiết có đầy đủ ban lãnh đạo, bao gồm ông Bùi Văn Giáo – Chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Lịch – Hiệu trưởng cùng toàn thể Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường. Chứng kiến Lễ ký kết còn có ông Nguyễn Thế Quang – Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công Thương.

Mục tiêu cơ bản của sự hợp tác giữa hai bên là thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy thương mại điện tử bậc cử nhân và cao đẳng, từng bước hình thành nguồn nhân lực chuyên nghiệp về thương mại điện tử tại tỉnh Bình Thuận và khu vực lân cận. Nguồn nhân lực này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương ứng dụng thương mại điện tử, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Thỏa thuận, VECOM sẽ hỗ trợ trợ Đại học Phan Thiết đào tạo sinh viên hệ chính quy trình độ cử nhân và cao đẳng chuyên ngành thương mại điện tử. Sự hỗ trợ này bao gồm chương trình đào tạo, giới thiệu giảng viên và đặc biệt sẽ huy động các doanh nghiệp hội viên giúp đỡ các sinh viên thực tập.

Hai Bên cùng hỗ trợ các trường dạy nghề và cơ sở đào tạo tại tỉnh Bình Thuận nâng cao chất lượng đào tạo thương mại điện tử, gắn đào tạo với nhu cầu xã hội và thực tiễn phát triển kinh tế tại địa phương.

VECOM và Trường đại học Phan Thiết cũng nhất trí sẽ chủ động hợp tác với một số cơ sở đào tạo tiên tiến về thương mại điện tử trên cả nước xây dựng giáo trình đại cương thương mại điện tử bậc đại học. Nội dung giáo trình vừa bao quát được lý thuyết cơ bản, vừa bám sát thực tiễn tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam. Giáo trình này sẽ tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận với tri thức tiên tiến về thương mại điện tử trên thế giới, đồng thời có thể ứng dụng được ngay vào công việc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành chương trình khung về đào tạo thương mại điện tử trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; có chính sách khuyến khích đào tạo chính quy về thương mại điện tử tại các trường đại học, cao đẳng, gắn kết hoạt động đào tạo với thực tiễn  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015.

 

Dowload Biên bản thỏa thuận: Tại đây

VECOM

Viết bình luận của bạn