Mời thực hiện khảo sát về Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tại Việt Nam

Ngày đăng: 09/01/2021 16:50:27

Trong dự án này, bốn tiểu ngành của ngành dịch vụ là Du lịch, Giao nhận vận tải (Logistics), Phân phối và Công nghệ Thông tin – Truyền thông (ICT) sẽ được nghiên cứu sâu hơn, và kết quả nghiên cứu sẽ được Bộ KH-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sắp tới.

Trong quá trình nghiên cứu, Ban thực hiện dự án sẽ tiến hành lựa chọn và khảo sát các doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, nhằm tìm hiểu thực trạng của các doanh nghiệp, đồng thời thu thập các đề xuất của các doanh nghiệp đối với các Ban/Ngành của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước của các tiểu ngành.

Nhận lời đề nghị của Công ty Tư vấn Mekong Economics, đơn vị được Bộ KH-ĐT giao trực tiếp triển khai, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam kính đề nghị Quý doanh nghiệp và hội viên trả lời câu hỏi trong Phiếu khảo sát (có trong file đính kèm) và gửi lại cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo một trong các cách sau:

%

Viết bình luận của bạn