Mời tham gia “Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2020”

Ngày đăng: 2020-12-21

Để cụ thể hóa về định hướng phát triển của doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam nhằm góp phần đưa Việt Nam thành một nước phát triển vào năm 2045, ngày 14/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Trong đó, Bộ Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành định kỳ tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số, Bộ Thông tin và Truyền Thông tổ chức Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Doanh nghiệp công nghệ số – Động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam”, cụ thể:

– Thời gian: 08:00-17:00 ngày 23/12/2020.

– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đây là Diễn đàn quan trọng của quốc gia do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Nội dung diễn đàn sẽ tập trung trao đổi về doanh nghiệp công nghệ số – động lực thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số, con đường phát triển Make in Viet Nam nhằm đưa ra các giải pháp cụ thể hóa các định hướng lớn về phát triển doanh nghiệp, ản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

VECOM.

 Tags: