Mời tham dự Toạ đàm "Giới thiệu Dự án IPSC và lợi ích cho doanh nghiệp"

Ngày đăng: 13/04/2022 08:35:00

Kính gửi quý doanh nghiệp,

Nhằm triển khai hiệu quả Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Hiệp hội Thương mại điện tử việt Nam, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan chủ dự án phối hợp với văn phòng Dự án và một số tổ chức hiệp hội tổ chức buổi Toạ đàm "Giới thiệu Dự án nâng cáo năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam và lợi ích cho doanh nghiệp". Mục tiêu của buổi Toạ đàm nhằm giới thiệu về các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Dự án IPSC; tìm hiểu khó khăn, thách thức, nhu cầu hỗ trợ cụ thể của các doanh nghiệp và trao đổi, làm rõ các lợi ích dành cho doanh nghiệp khi tham gia các hoạt động hỗ trợ của Dự án trong năm 2022.

Dự án IPSC gồm 04 hợp phần: (1) tăng cường năng lực quản trị, quản lý và chiến lược của các doanh nghiệp đang tăng trưởng; (2) Nâng cao năng suẩt và hiệu quả kinh doanh thông qua việc thúc đẩu đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ; (3) Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển mang tính bao trùm và (4) Thúc đẩy các liên kết doanh nghiệp - doanh nghiệp và liên kết ngành. 

Thông tin Toạ đàm

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom

- Chủ trì: Lãnh đạo Cục phát triển doanh nghiệp và Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

- Chương trình có tại: https://bit.ly/ToadamIPSC

- Đăng ký tham dự: https://bit.ly/ĐKtoadamIPSC

Quý doanh nghiệp vui lòng đăng ký trước ngày 14/03/2022

Thông tin liên hệ:

- Chị Nguyễn Ngọc Mai Phương, Cán bộ Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Email: mphuongmpi@gmail.com/0357335898)

- Anh Hoàng Việt Dũng, Văn phòng Dự án IPSC (Email: dunghoang@ipsc.vn/0912625704)

VECOM

 Tags: tieu diem
Viết bình luận của bạn