Mời tham dự hội thảo và triển lãm INTERNET DAY 2018

Ngày đăng: 2018-11-27

Đã thành thông lệ, vào mỗi dịp cuối năm dương lịch, cộng đồng Internet Việt Nam lại hân hoan đón chào ngày hội lớn nhất trong năm của mình, sự kiện Hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam, và năm nay là Internet Day 2018. Sự kiện do Hiệp hội Internet Việt Nam chủ trì được tổ chức thường niên từ năm 2012 để kỷ niệm ngày Việt Nam chính thức hòa mạng Internet: ngày 19/11/1997.

Việt Nam đang thúc đẩy sự chuyển dịch số trong bối cảnh Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) khởi xướng dự án ASEAN số (Digital ASEAN) vào tháng 4/2018 với mục đích xây dựng hệ sinh thái và nền kinh tế số, dựa trên 05 trụ cột chuyển đổi số bao gồm: Dữ liệu, kết nối, nguồn nhân lực, thanh toán điện tử và An toàn -an ninh mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng vừa đưa ra mục tiêu phát triển hệ sinh thái số Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tiếp nối thành công của Internet Day các năm trước, với mục tiêu tạo mối liên hệ hiểu biết, hỗ trợ và kết nối giữa doanh nghiệp, người sử dụng và cơ quan nhà nước trong ngành công nghiệp Internet, Hiệp hội Internet Việt Nam dự kiến tổ chức sự kiện Hội thảo và triển lãm Ngày Internet Việt Nam 2018 với các thông tin cụ thể như sau:

1. Chủ đề: Internet và hệ sinh thái số Việt Nam
2. Thời gian: ngày 05/12/2018.
3. Địa điểm: Khách sạn Sheraton Hà Nội.

Nội dung chương trình: theo tài liệu đính kèm.

Hiệp hội Internet Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh Nghiệp tham dự Hội thảo, Triển lãm Internet Day 2018. Để đăng ký tham gia chương trình, kính đề nghị Qúy Doanh nghiệp đăng ký trước ngày 3 /12 /2018 thông qua Link đăng ký tham dự: https://goo.gl/zJAjs5; Website: http://2018.internetday.vn/

Theo VIA