Mời tham dự “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi)”

Ngày đăng: 09/01/2021 16:47:00

Luật doanh nghiệp (2005) và Luật đầu tư (2005) là hai đạo luật có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của doanh nghiệp. Qua hơn 08 năm triển khai thực hiện, bên cạnh việc góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế nước ta trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, đã có nhiều hạn chế, vướng mắc phát sinh khi thực hiện những quy định tại hai Luật này, vì vậy, Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp đang được sửa đổi để khắc phục những hạn chế đó.

Để Luật này có tính khả thi, phù hợp với thực tế, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức: “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo  Luật doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật đầu tư (sửa đổi)”, cụ thể:

Thời gianThứ Ba, ngày 07 tháng 10 năm 2014, trong đó:

Từ 08h00-11h30: Lấy ý kiến Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

Từ 13h30-16h30: Lấy ý kiến Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi)

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, trụ sở VCCI, số 9, Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo (toàn văn Dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ www.vibonline.com.vn/ Mục Dự thảo). Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 07/10/2014 tới Ban tổ chức Hội thảo:

Ban Pháp, chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35742022 – máy lẻ 355(chị Hồng)/ 04. 35770632 (chị Hoa)

Fax: 04.35771459

Email: thanhhoa811@gmail.comntthang.vcci@gmail.com

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Giấy mời tham dự “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi)”

Giấy đăng ký tham dự “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư (sửa đổi)”

VECOM

Viết bình luận của bạn