Mời góp ý Dự thảo sửa đổi Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Ngày đăng: 2019-05-14

Bộ Tài chính hiện đang tiến hành rà soát những vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để tổng kết, sửa đổi 02 Thông tư này.

 

Để công tác này được thực hiện có hiệu quả, qua đó nhận diện chính xác các vấn đề, tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, chồng chéo, vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xuất phát từ quá trình thực hiện Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC của mình và/hoặc các doanh nghiệp thành viên.

 

Góp ý, chia sẻ của Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

 

Để giúp Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp góp ý thuận lợi, VCCI đã sơ thảo Bản Gợi ý các vấn đề, được đính kèm Công văn này và đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 24/05/2019 để kịp tổng hợp gửi Bộ Tài chính

 

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Tham khảo dự thảo tại đây

 

VCCI