Mời góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi 02 Nghị định về quản lý, cung cấp, sự dụng dịch vụ Internet và Thông tin trên mạng

Ngày đăng: 2020-05-12

Kính gửi Quý doanh nghiệp,

Hiện tại Bộ Thông tin và truyền thông đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP về quản lý cung cấp sử dụng  dịch vụ Internet và Thông tin trên mạng (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo bổ sung quy định về cơ chế quản lý đối với cung cấp thông tin công cộng qua biên giới; yêu cầu Giấy phép thiết lập mạng xã hội (MXH) đối với MXH có lượng tương tác lớn; yêu cầu lưu trữ thông tin cá nhân người chơi và quản lý vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng đối với trò chơi điện tử; điều kiện cấp và thủ tục hành chính đối với các loại Giấy chứng nhận và giấy phép liên quan… Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các dôanh nghiệp viễn thông, phát hành trò chơi điện tử và các chủ thể kinh doanh có hoạt động Liên Quan đến việc quản lú cung cấp sử dụng dịch vụ Internet, Thông tin trên mạng (báo điện tử, mạng xã hội, website bán hàng…)…

Để đảm bảo tính hợp lý khả thy của văn bản, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp, rát mong nhận được ý kiến đóng góp ý kiến đối với dự thảo. Toàn văn dự thảo và Tờ trình được đăng tải tại http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo, VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của quý doanh nghiệp

Hạn góp ý: trước ngày 22/05/2020 để kịp tổng hợp.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email)

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024 35770632/024 35742022-Fax: 02435771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

VECOM