Mời doanh nghiệp tham gia Gói quà tặng cho Chương trình Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2013

Ngày đăng: 09/01/2021 16:35:00

Năm 2013, VECOM dự kiến tăng quy mô điều tra cả về số tỉnh thành và số doanh nghiệp tại mỗi tỉnh. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, VECOM rất mong nhận được sự hợp tác của các doanh nghiệp trên cả nước.

Cụ thể, doanh nghiệp có thể tham gia Gói quà tặng EBI nghĩa là tặng món quà nào đó cho doanh nghiệp trả lời khảo sát. Gói quà tặng có thể là sản phẩm dịch vụ hoặc khuyến mại, giảm giá sản phẩm dịch vụ.

Khi tham gia Gói quà tặng EBI, doanh nghiệp được hưởng các quyền lợi sau:

– Được chạy logo trên website http://ebi.vecom.vn.

– Quảng bá hình ảnh và sản phẩm tới hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước(Các doanh nghiệp trả lời phiếu EBI sẽ lên website để đăng ký quà tặng).

– Có 1 bài PR trên http://ebi.vecom.vn và http://www.vecom.vn/.

Các doanh nghiệp quan tâm xin mời đăng ký tại đây:

Hiệp hội xin trân trọng cảm ơn.

Viết bình luận của bạn