Mời Doanh nghiệp tham gia dự án: Mở tài khoản Global Supplier Basic Pro

Ngày đăng: 09/01/2021 17:28:00

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

            Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam xin trân trọng gửi lời mời tới các doanh nghiệp tham gia dự án “Mở tài khoản Global Supplier Basic Pro, duy trì tư cách thành viên (12 tháng) và dịch vụ quản lý gian hàng chung trực tuyến: tư vấn, hỗ trợ đơn vị tham gia trên sàn giao dịch thương mại điện tử Alibaba.com” trong khuôn khổ chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại.

 

  1. Đối tượng:

– Là các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã và các tổ chức xúc tiến thương mại được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Các đơn vị tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử phải có uy tín, có năng lực sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, năng lực xuất khẩu, và năng lực giao tiếp thương mại bằng Tiếng Anh.

  1. Số lượng:

35 doanh nghiệp

  1. Nội dung:

Các doanh nghiệp tham gia sẽ được:

– Mở tài khoản Global Supplier Basic Pro, duy trì tư cách thành viên (12 tháng)

– Quản lý gian hàng chung trực tuyến: tư vấn, hỗ trợ đơn vị tham gia trên sàn giao dịch thương mại điện tử Alibaba.com

  1. Kinh phí:

Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

VECOM

Viết bình luận của bạn