Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020

Ngày đăng: 2020-02-04

Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam được thủ tướng Chính Phủ phê duyệt lại tại quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, Ngành triển khai thực hiện. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia thông quan việc hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển các thương hiệu mạnh trong nền kinh tế để quáng bá hình ảnh đất nước Việt Nam là quốc gia có hàng hoá, dịch vụ chất lượng, tạo dựng uy tín và nâng cao sức mạnh cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.

 

Ngày 08/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam vàQuyết định số 1320/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tử năm 2020 đến năm 2030.

 

Năm 2020, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7 và Lễ Công bố các Doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam (dự kiến vào quý IV năm 2020)

 

Mẫu hồ sơ đăng ký sản phẩm xét chọn đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được quy định tại quyết đinh 30/2019/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ (Điều 8 và mẫu 01 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định) và Thông tư số 33/2019/TT – BTC ngày 22/11/2019 quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt nam.

 

Doanh nghiệp đăng ký tham gia cần gửi 03 bộ hồ sơ gốc (đóng gáy xoáy và 01 bộ hồ sơ bản mềm (gửi qua email) trước ngày 31/03/2020 theo địa chỉ:

 

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia,
Cục XÚc tiến thương mại, Bộ Công Thương
Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: +84 24 39348145; 39347628
Email: thdg@vietrade.gov.vn, ptnl@vietrade.gov.vn

 

VECOM