Mời tham dự Giải thưởng ITU Digital World 2020 SME Virtual Awards

Ngày đăng: 2020-09-25

Sự kiện Hội nghị và Triển lãm ảo Thế giới số 2020 của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) với tên tiếng Anh: ITU Virtual Digital World 2020 do ITU và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20-22/10/2020. Sự kiện ITU Virtual Digital World 2020 cũng như một triển lãm thực với cấu trúc sự kiện gồm nhiều hoạt động lớn như Triển lãm ảo, Diễn đàn ảo và Giải thưởng số 2020.

 

 

Giải thưởng số 2020 của ITU dành cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trên phạm vi toàn cầu và dự kiến sẽ tổ chức trao giải từ 20/11 – 07/12/2020. Hiện nay ITU đã công khai trên website của mình để các SMEs trên toàn cầu vào đăng ký tham dự giải. Thời hạn đăng ký: trước này 5/10/2020.

 

Link đăng ký trực tuyến trên website của ITU tại địa chỉ: https://digital-world.itu.int/press_documents/itu-digital-world-2020-sme-virtual-awards/.

VECOM.