Mời góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý thuế

Ngày đăng: 05/03/2021 11:00:00

Hiện tại, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. So với quy định hiện hành, Dự thảo bổ sung quy định về nộp thuế bằng ngoại tệ; cách phân loại và phương pháp tính thuế với cá nhân, hộ kinh doanh; thu thập thông tin người nộp thuế; quản lý thuế với hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số; sửa đổi các mẫu biểu hồ sơ khai thuế; quy định về tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế với trường hợp hạch toán tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc khác địa bàn; về hồ sơ, trình tự, thủ tục hoàn thuế. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, trong đó có các ngân hàng, doanh nghiệp thương mại điện tử, mạng xã hội.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong nhận được ý kiến đóng góp đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Bản thuyết minh được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn - Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 23/03/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

VECOM.