Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác Phát triển thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 09/01/2021 16:08:00

Tham dự Hội nghị và Lễ ký Thỏa thuận có Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương – PGS. TS. Lê Danh Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – TS. Lê Mạnh Hà, đại diện của ba đơn vị trên và đông đảo đại diện các sở, ban, ngành thuộc Tp. Hồ Chí Minh, các Sở Công Thương, các doanh nghiệp và cơ quan báo chí và truyền thông.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh – TS. Lê Mạnh Hà

Thứ trưởng thường trực Bộ Công Thương – PGS. TS. Lê Danh Vĩnh

Ngày 12 tháng 7 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015. Kế hoạch đã đề ra mục tiêu tới năm 2015 thương mại điện tử ở Việt Nam được sử dụng phổ biến và đạt mức tiên tiến trong các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Quyết định này Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương cụ thể hóa và xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tại địa phương mình. Ngày 19 tháng 5 năm 2011, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2471/QĐ-UBND  phê duyệt Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử trên địa  bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015. Kế hoạch của Thành phố đã đề ra bốn chủ trương lớn, trong đó nhấn mạnh tới việc phát triển thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, giữ vững thị trường trong nước và mở rộng thị trường nước ngoài, đồng thời phát triển thương mại điện tử dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp và người tiêu dùng. Kế hoạch cũng đề ra giải pháp đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về thương mại điện tử.

Hội nghị triển khai Kế hoạch Phát triển Thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 được tổ chức vào ngày 30/9/2011 đã thu hút được sự quan tâm của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc thực hiện các giải pháp thúc đẩy sự phát triển thương mại điện tử  trên địa bàn Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, công nghiệp và thương mại lớn nhất của cả nước, đồng thời cũng là địa phương đi tiên phong trong việc ứng dụng và phát triển thương mại điện tử. Chính vì vậy Bộ Công Thương đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố giao cho Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam xây dựng một thỏa thuận hợp tác nhằm tạo sự phối hợp cao nhất giữa cơ quan hoạch định chính sách ở Trung ương với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại địa phương và tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp về thương mại điện tử.

Thỏa thuận hợp tác phát triển thương mại điện tử trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh được ký kết giữa ba đơn vị trên ngay trong Hội nghị sẽ giúp Sở Công Thương Tp. Hồ Chí Minh nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực mới và phát triển với tốc độ rất nhanh này, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố thuận lợi hơn trong việc triển khai, ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Các bên tin tưởng việc ký Thỏa thuận hợp tác này sẽ góp phần triển khai thành công Kế hoạch Phát triển Thương mại điện tử Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015, tạo nền tảng cho việc hoàn thành mục tiêu phát triển thương mại điện tử của cả nước vào năm 2015./.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác Phát triển thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh

Download Biên bản thỏa thuận tại đây.

VECOM

Viết bình luận của bạn