Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VECOM và VLA

Ngày đăng: 2016-12-12

Trên cơ sở nhận thức của Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (Viet Nam Logistics Business Association – VLA) và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vietnam E-commerce Association – VECOM) về tầm quan trọng của việc hợp tác giữa hai Hiệp hội nhằm thúc đẩy sự phát triển e-commerce và e-logistics góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành thương mại điện tử nói riêng và nền kinh tế của Việt Nam nói chung, phục vụ trực tiếp cho quyền lợi của hội viên hai Hiệp hội;

noname

Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Phó Chủ tịch VECOM và ông Đỗ Xuân Quang – Phó Chủ tịch VLA tại Lễ ký thoả thuận hợp tác

Ngày 9 tháng 12 năm 2016, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác với những nội dung sau:

  • Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp hội viên thực thi đúng quy định của pháp luật về lĩnh vực e-commerce và e-logistics cũng như các lĩnh vực khác có liên quan;
  • Tạo khuôn khổ hợp tác cùng có lợi và hướng đến phục vụ cho lợi ích chung của công tác thương mại điện tử vì lợi ích của người tiêu dùng dịch vụ logistics. Qua đó tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp hoạt động logistics trong cả nước và các doanh nghiệp thương mại điện tử.
  • Nhằm phát triển các dịch vụ thương mại điện tử và dịch vụ logistics trong cả nước để đáp ứng yêu cầu phát triển, quản lý, kinh doanh, hội nhập quốc tế theo chủ trương và định hướng chung; đồng thời nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại điện tử và logistics, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics nói chung.
  • Trên cơ sở thúc đẩy việc hợp tác giữa hội viên VLA và VECOM trên lĩnh vực thương mại điện tử và logistics.

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam, dịch vụ chuyển phát và hoàn tất đơn hàng ở Việt Nam chưa theo kịp xu hướng phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử. Xu hướng của lĩnh vực bán lẻ trực tuyến đang hướng tới sự chuyên môn hóa cao. Người bán hàng tập trung nguồn lực vào các hoạt động dẫn người mua tới giao kết hợp đồng trực tuyến. Các dịch vụ liên quan tới thực hiện hợp đồng hay hoàn tất đơn hàng như lưu kho, đóng gói, chuyển phát, thanh toán, nhận hàng trả lại… có thể thuê ngoài. Thông qua thoả thuận hợp tác giữa hai Hiệp hội sẽ mở những cơ hội mới giữa các nhà bán lẻ trực tuyến với các nhà cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng sẽ có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của thương mại điện tử trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong những năm tới.

Download toàn văn thoả thuận hợp tác: tại đây

VECOM