Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác Đào tạo Nguồn nhân lực phục vụ cho Du lịch trực tuyến

Ngày đăng: 2019-06-27

Trong khuôn khổ chương trình Ngày du lịch trực tuyến 2019, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho du lịch trực tuyến, song song với đó Hiệp hội Lữ hành VN cũng sẽ có ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty Tiktok. Bên cạnh những hoạt động chia sẻ nội dung chuyên môn, Ngày du lịch trực tuyến còn có khu vực triển lãm gian hàng để doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp hỗ trợ du lịch nói chung và ứng dụng du lịch trực tuyến một cách hiệu quả.

Căn cứ vào vai trò ngày càng quan trọng của du lịch trực tuyến đối với sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam cũng như tỷ trọng cao của du lịch trực tuyến trong thương mại điện tử, hiện trạng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch trực tuyến và trên tình thần giúp đỡ các hội viên kết nối chặt chẽ nhằm mang lại lợi ích chung cho tất cả hội viên cũng như cho lĩnh vực du lịch và thương mại điện tử. Ngày 26/06/2019, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) và Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) thống nhất ký thoả thuận hợp tác nhằm mục đích: (1) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các Hội viên VITA đáp ứng nhu cầu triển khai du lịch trực tuyến trong thời đại kinh tế số và cách mạng Công nghiệp lần thứ IV. (2) Thông qua hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao cơ hội kết nối kinh doanh trực tuyến giữa các hội viên của hai Hiệp hội.

Snapseed

VECOM và VITA ký Thoả thuận hợp tác

Hai bên cùng tổ chức các khoa đào tạo, tập huấn về kỹ năng kinh doanh trực tuyến  trong lĩnh vực du lịch theo quý, sáu tháng hoặc cả năm. Nội dung bao gồm số lượng khoá đào tạo, tập huấn, đự kiến thời gian, địa điểm, thành phần, số lượng học viên…

VECOM và VITA nâng cao nhận thức về vai trò, xu hướng, tiềm năng phát triển của thương mại điện tử và du lịch trực tuyến trong giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo. Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng kinh doanh trực tuyến áp đụng trong lĩnh vực du lịch. Triển khai các hoạt động kết nối kinh doanh giữa các hội viên VECOM, cung cấp công nghệ, giải pháp kinh doanh trực tuyến cho các hội viên VITA, hoặc các hội viên liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiêhp thương mại điện tử với các doanh nghiệp du lịch.

Thông qua các chương trình đào tạo, hai Hiệp hội sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp hội viên trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Những cơ hội này bao gồm: cung cấp giải pháp quản trị kinh doanh trực tuyến, xây dựng trang thông tin điện tử hoặc ứng dụng di động, các giải pháp tiếp thị trực tuyến, thanh toán trực tuyến, giải pháp quản trị quan hệ khách hàng.

VECOM.

 Tags: