Lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử

Ngày đăng: 09/01/2021 16:20:00

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1136/QĐ-BCT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định, bao gồm đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM).

Sau một số phiên họp và làm việc, Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử đã được hoàn thành để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử bao gồm 7 Chương, 81 Điều:

– Chương I: Những quy định chung

– Chương II: Giao kết hợp đồng trong thương mại điện tử

– Chương III: Hoạt động thương mại điện tử

– Chương IV: Quản lý hoạt động thương mại điện tử

– Chương V: An toàn, an ninh trong giao dịch thương mại điện tử

– Chương VI: Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

– Chương VII: Điều khoản thi hành

Nghị định có tác động lớn đến tất cả các hội viên của Hiệp hội mong các hội viên tích cực góp ý cho Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử này.

Thời gian đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định về Thương mại điện tử từ ngày 23 tháng 7 đến 21 tháng 9 năm 2012. Mọi ý kiến trao đổi, góp ý xin gửi về:

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Địa chỉ: P.702 Số 285, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 844 – 6278 4479

Email: office@vecom.vn

Wesbite: http://www.vecom.vn

Toàn văn Dự thảo Nghị định về thương mại điện tử, xin mời xem Tại đây.

Viết bình luận của bạn